04 mar 2015 12:55

04 mar 2015 12:55

Föreningsledare dömd för förskingring

En man som var ledare i en Skövdeförening har dömts för förskingring. Skaraborgs tingsrätt har bestämt påföljden till villkorlig dom och böter.

Mannen var ledare i Skövdeföreningen och hade bland annat ansvar för vissa inköp av material.

Vid ett sådan tillfälle samlades pengar in från medlemmarna för att utrustning skulle kunna köpas.

Skövdebon tog på sig ansvaret att samla in pengarna.

Erkänner brott

Men eftersom hans ekonomi var bedrövlig bestämde han sig för att använda pengarna till egna utgifter.

Totalt handlade det om drygt 18 000 kronor.

Mannen polisanmäldes och har också erkänt brottet.

På onsdagen kom Skaraborgs tingsrätts dom i ärendet. Mannen döms för förskingring till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Skadestånd

Han ska också betala ett skadestånd till Skövdeföreningen på den summa som han tog.

Tingsrätten säger i domen att beloppet han har tagit från föreningen inte är helt obetydligt, men att brottet inte präglas av någon förslagenhet eller planering.

Domstolen säger också att det saknas skäl att anta att mannen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet.

Därför stannar påföljden vid villkorlig dom.

Mannen var ledare i Skövdeföreningen och hade bland annat ansvar för vissa inköp av material.

Vid ett sådan tillfälle samlades pengar in från medlemmarna för att utrustning skulle kunna köpas.

Skövdebon tog på sig ansvaret att samla in pengarna.

Erkänner brott

Men eftersom hans ekonomi var bedrövlig bestämde han sig för att använda pengarna till egna utgifter.

Totalt handlade det om drygt 18 000 kronor.

Mannen polisanmäldes och har också erkänt brottet.

På onsdagen kom Skaraborgs tingsrätts dom i ärendet. Mannen döms för förskingring till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Skadestånd

Han ska också betala ett skadestånd till Skövdeföreningen på den summa som han tog.

Tingsrätten säger i domen att beloppet han har tagit från föreningen inte är helt obetydligt, men att brottet inte präglas av någon förslagenhet eller planering.

Domstolen säger också att det saknas skäl att anta att mannen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet.

Därför stannar påföljden vid villkorlig dom.