04 mar 2015 08:12

04 mar 2015 09:13

Ledningen backar - inget gemensamt studentfirande

Gymnasieledningen backar – det blir inget gemensamt studentutspring för Västerhöjd och Kavelbro.

– En majoritet av studenterna är emot vårt förslag och vi vill tillmötesgå dem, säger Marie-Louise Brage, rektor Västerhöjd, till SLA.

Det började med en insändare i SLA för några veckor sedan där en student uttryckte sin oro över det kommande studentfirandet. Ledningen för Gymnasium Skövde hade nämligen kommit med förslaget om ett gemensamt firande och utspring för både Kavelbro och Västerhöjd i Arena Skövde.

”Allt är på planeringsstadiet, men vår förhoppning är att vi ska kunna göra detta möjligt tillsammans med studentkommittéerna vid de båda skolorna”, sade gymnasiechefen Johan Rahmberg till SLA..

Men studenterna inställning var tydlig redan från början – de ville hålla på traditionen och alltså inte vara tillsammans i Arena Skövde.

Blåser av

Nu får de också gehör för sina åsikter. På tisdagen beslutade rektorsgruppen på Västerhöjd och Kavelbro att blåsa av planerna på det gemensamma firandet i Arena Skövde

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med de båda studentkommittéerna och har haft två möten med dem, bland annat har vi gemensamt varit på arenan för att titta hur det skulle kunna fungera där, säger Marie-Louise Brage, rektor Västerhöjd.

– De har varit tillmötesgående men samtidigt representerar de ju alla studenterna och vi har fått klart för oss att en majoritet inte vill ha det gemensamma firandet.

Tanken finns kvar

Eleverna hade också med sig namnlistor som visar att flertalet elever vill hålla på traditionen – Västerhöjd har utspring i Arena Skövde och Kavelbro på just Kavelbro.

Eftersom motståndet har varit starkt och rektorerna inte känner någon prestige i ärendet bestämde de på tisdagen att det inte blir ett gemensamt program.

– Vi vill inte gå emot eleverna. Men tanken finns kvar för kommande år.

Det började med en insändare i SLA för några veckor sedan där en student uttryckte sin oro över det kommande studentfirandet. Ledningen för Gymnasium Skövde hade nämligen kommit med förslaget om ett gemensamt firande och utspring för både Kavelbro och Västerhöjd i Arena Skövde.

”Allt är på planeringsstadiet, men vår förhoppning är att vi ska kunna göra detta möjligt tillsammans med studentkommittéerna vid de båda skolorna”, sade gymnasiechefen Johan Rahmberg till SLA..

Men studenterna inställning var tydlig redan från början – de ville hålla på traditionen och alltså inte vara tillsammans i Arena Skövde.

Blåser av

Nu får de också gehör för sina åsikter. På tisdagen beslutade rektorsgruppen på Västerhöjd och Kavelbro att blåsa av planerna på det gemensamma firandet i Arena Skövde

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med de båda studentkommittéerna och har haft två möten med dem, bland annat har vi gemensamt varit på arenan för att titta hur det skulle kunna fungera där, säger Marie-Louise Brage, rektor Västerhöjd.

– De har varit tillmötesgående men samtidigt representerar de ju alla studenterna och vi har fått klart för oss att en majoritet inte vill ha det gemensamma firandet.

Tanken finns kvar

Eleverna hade också med sig namnlistor som visar att flertalet elever vill hålla på traditionen – Västerhöjd har utspring i Arena Skövde och Kavelbro på just Kavelbro.

Eftersom motståndet har varit starkt och rektorerna inte känner någon prestige i ärendet bestämde de på tisdagen att det inte blir ett gemensamt program.

– Vi vill inte gå emot eleverna. Men tanken finns kvar för kommande år.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.