04 mar 2015 16:00

04 mar 2015 16:00

Sex av åtta fritidsgårdar utreds

Efter beslutet att lägga ned fritidsgårdarna i Hentorp och Lunden har Kultur- och fritidsnämnden nu godkänt utredningsdirektiven i det fortsatta arbetet att utreda verksamheten vid fritidsgårdarna i Igelstorp, Timmersdala, Stöpen, Väring, Tidan och Skultorp. Nyeport och Ryd undantas i utredningen då dessa verksamheter redan har genomlysts sedan tidigare. Fritidsgårdarna i Hentorp och Lunden beräknas stänga i juni senare i år.

Efter beslutet att lägga ned fritidsgårdarna i Hentorp och Lunden har Kultur- och fritidsnämnden nu godkänt utredningsdirektiven i det fortsatta arbetet att utreda verksamheten vid fritidsgårdarna i Igelstorp, Timmersdala, Stöpen, Väring, Tidan och Skultorp. Nyeport och Ryd undantas i utredningen då dessa verksamheter redan har genomlysts sedan tidigare. Fritidsgårdarna i Hentorp och Lunden beräknas stänga i juni senare i år.