04 mar 2015 18:00

04 mar 2015 18:11

Skolan vill satsa mer på särskilt stöd

Samordning för mottagning av nyanlända barn, fortsatt satsning på mobil finsk förskola och tidiga insatser med särskilt stöd i förskolan är tre saker nya barn- och utbildningsnämnden lyfter fram i budgetstrategin inför 2016-17.

– Vi ser behov av ökade ramar i den nya förvaltningens organisation framöver, säger nämndordföranden Paula Bäckman (C).

Vid bun:s senaste sammanträde (som hölls på Nyeport) godkändes 2014 års verksamhetsberättelser för den tidigare skolnämnden respektive utbildningsnämnden.

Den nya nämnden har även på allvar inlett det strategiska arbetet med budgeten för kommande år, 2016 och 2017.

Finsk förskola

Nämnden ser behov av en samordningsfunktion i den nya förvaltningen för att klara det ökade trycket med fler nyanlända som ska in i skolan, och vill även fortsätta satsningen på en finsk mobil förskola som slagit väl ut.

För dessa verksamheter ser barn- och utbildningsnämnden ökade rambehov på drygt 1,1 miljoner kronor tillsammans nästa år.

– Skövde kommun är ju en finsk förvaltning och den mobila enhet som finns i dag fungerar mycket bra. Därför vill vi se en fortsatt satsning med en heltidstjänst, säger Bäckman.

Stöd i förskolan

Dubbelt så mycket pengar, 2,2 miljoner, vill man satsa på tidiga insatser och stöd med specialpedagoger inom förskolan till år 2016 och ytterligare 1,1 miljoner 2017, ett område som tidigare drabbats av nedskärningar. Totalt ökade ramar med 4,4 miljoner kronor för 2016-17.

– Tidiga insatser ger oftast bra resultat. Det handlar också om när man vill ta kostnaden. Ger vi inte förskolan bra resurser slår det tillbaka i ett senare skede, säger Paula Bäckman.

– Vi ser behov av ökade ramar i den nya förvaltningens organisation framöver, säger nämndordföranden Paula Bäckman (C).

Vid bun:s senaste sammanträde (som hölls på Nyeport) godkändes 2014 års verksamhetsberättelser för den tidigare skolnämnden respektive utbildningsnämnden.

Den nya nämnden har även på allvar inlett det strategiska arbetet med budgeten för kommande år, 2016 och 2017.

Finsk förskola

Nämnden ser behov av en samordningsfunktion i den nya förvaltningen för att klara det ökade trycket med fler nyanlända som ska in i skolan, och vill även fortsätta satsningen på en finsk mobil förskola som slagit väl ut.

För dessa verksamheter ser barn- och utbildningsnämnden ökade rambehov på drygt 1,1 miljoner kronor tillsammans nästa år.

– Skövde kommun är ju en finsk förvaltning och den mobila enhet som finns i dag fungerar mycket bra. Därför vill vi se en fortsatt satsning med en heltidstjänst, säger Bäckman.

Stöd i förskolan

Dubbelt så mycket pengar, 2,2 miljoner, vill man satsa på tidiga insatser och stöd med specialpedagoger inom förskolan till år 2016 och ytterligare 1,1 miljoner 2017, ett område som tidigare drabbats av nedskärningar. Totalt ökade ramar med 4,4 miljoner kronor för 2016-17.

– Tidiga insatser ger oftast bra resultat. Det handlar också om när man vill ta kostnaden. Ger vi inte förskolan bra resurser slår det tillbaka i ett senare skede, säger Paula Bäckman.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.