04 mar 2015 15:00

04 mar 2015 15:48

"Viktigt med en ordentlig prövning"

Långdragen Cementa-process fortsätter

Processen om Cementas ansökan om utökat täktområde fortsätter – fabrikschefen Matilda Hoffstedt hoppas på besked före sommaren exakt hur och när.

– Men även om processen blir lång är det viktigt att ansökan prövas ordentligt.

Tisdagens besked från Mark- och miljööverdomstolen innebar bakläxa för underinstansen mark- och miljödomstolens hantering av ärendet.

Mark- och miljödomstolen har brustit i sin utredningsskyldighet eftersom man aldrig gav Cementa möjligheten att komplettera ansökan som ansågs bristfällig.

Domen från mark- och miljödomstolen i maj förra året stoppade Cementas kalkstensbrytning efter att det nuvarande tillståndet går ut 2017.

Gav Cementa rätt

Nu återförvisas hela ärendet till mark- och miljödomstolen.

– Detta rättegångsfelet påtalade vi i vårt överklagande och fick också rätt för det i överdomstolen, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef, Cementa i Skövde.

Cementa har kompletterat utredningen – det omfattande materialet skickades till överdomstolen – och allt är nu i stort sett klart för en ny prövning.

– Ja, vi kommer ju inte att göra om utredningen inför den nya förhandlingen, men visst kan det bli tal om ytterligare kompletteringar. Vi vet ju ännu inte alls hur eller när mark- och miljödomstolen tar upp ärendet.

Matilda Hoffstedt hoppas på besked före sommaren.

– Så det är bara att vänta.

Men även om processen om bolagets ansökan blir långdragen och 2017 närmar sig, anser Hoffstedt att det är viktigt att den prövas.

– Alla Skövdebor ska veta att det hela har gjorts på rätt sätt.

Väntat beslut

Alv Svensson i Nätverket Rädda Våmbsdalen säger till SLA att överdomstolens beslut var väntat och att man har en avvaktade inställning till vad som nu sker.

– I vårt yttrande till domstolen yrkade vi ju givetvis i första hand att domen från mark- och miljödomstolen skulle fastställas.

– Men i andra hand ville vi att ärendet i sin helhet skulle återförvisas, vilket nu skett.

Svensson konstaterar att processen drar ut på tiden.

– Frågan är när mark- och miljödomstolen har tid att ta upp ärendet igen.

Tisdagens besked från Mark- och miljööverdomstolen innebar bakläxa för underinstansen mark- och miljödomstolens hantering av ärendet.

Mark- och miljödomstolen har brustit i sin utredningsskyldighet eftersom man aldrig gav Cementa möjligheten att komplettera ansökan som ansågs bristfällig.

Domen från mark- och miljödomstolen i maj förra året stoppade Cementas kalkstensbrytning efter att det nuvarande tillståndet går ut 2017.

Gav Cementa rätt

Nu återförvisas hela ärendet till mark- och miljödomstolen.

– Detta rättegångsfelet påtalade vi i vårt överklagande och fick också rätt för det i överdomstolen, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef, Cementa i Skövde.

Cementa har kompletterat utredningen – det omfattande materialet skickades till överdomstolen – och allt är nu i stort sett klart för en ny prövning.

– Ja, vi kommer ju inte att göra om utredningen inför den nya förhandlingen, men visst kan det bli tal om ytterligare kompletteringar. Vi vet ju ännu inte alls hur eller när mark- och miljödomstolen tar upp ärendet.

Matilda Hoffstedt hoppas på besked före sommaren.

– Så det är bara att vänta.

Men även om processen om bolagets ansökan blir långdragen och 2017 närmar sig, anser Hoffstedt att det är viktigt att den prövas.

– Alla Skövdebor ska veta att det hela har gjorts på rätt sätt.

Väntat beslut

Alv Svensson i Nätverket Rädda Våmbsdalen säger till SLA att överdomstolens beslut var väntat och att man har en avvaktade inställning till vad som nu sker.

– I vårt yttrande till domstolen yrkade vi ju givetvis i första hand att domen från mark- och miljödomstolen skulle fastställas.

– Men i andra hand ville vi att ärendet i sin helhet skulle återförvisas, vilket nu skett.

Svensson konstaterar att processen drar ut på tiden.

– Frågan är när mark- och miljödomstolen har tid att ta upp ärendet igen.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.