05 mar 2015 06:00

05 mar 2015 09:34

Så ska Tibro stoppa "gymnasiekrisen"

Vikande elevunderlag, rörligt söktryck och arbetsmarknad i förändring. Nu möter Skövde och Tibro trenderna med ett gymnasiesamarbete.

Under tre års tid har Fågelviksgymnasiet i Tibro tappat fem gymnasieprogram, från att ha varit tolv är de nu bara sju till antalet. Det är främst Skövde som eleverna i stället vänder sig till. De senaste åren beskrivs som tuffa och nu vill kommunalrådet Rolf Eriksson, S, förhindra att det händer igen, med mindre årskullar som väntar.

”Kan inte bromsa”

Därför inleds nu ett samarbete med Skövde kommun, på Tibros initiativ.

– Jag tror inte att man på lång sikt ska kunna bromsa flytt till Skövde, säger Rolf Eriksson, S.

Hans utsträckta hand välkomnas av kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson, M i Skövde.

– Vi har goda relationer och har alla möjligheter att göra det här bra.

Ingen av parterna kan dock gå in på vilket utbyte som väntar.

Säkra kvaliteten

Målet är att säkra kvaliteten på utbildningarna både för elevernas och lärarnas skull.

– Men vi kan inte lösa en sådan viktig fråga bara inom Skövde, säger Katarina.

För Tibros del handlar det om ett vikande antal förstahandsval till flera högskoleförberedande program, men också om att slåss för att utveckla ett ansett teknikprogram.

Byter program?

– Några program kanske kan förläggas i Skövde och tvärtom, säger Rolf Eriksson.

Om Skövde kan tänka sig att släppa på program vill inte Katarina Jonsson gå in på.

– Nu fortsätter dialogen hos förvaltningarna.

Arbetsmarknaden styr

Att anpassa utbildningarna, både i antal och inriktning till arbetsmarknadens behov är något som båda parter betonar. Ett arbete som pågår redan nu, informellt och formellt med branschråd.

Inleds 2016

Mindre förändringar kan ske redan till hösten, medan de båda kommunerna i stort tar sikte på höstterminen 2016.

En nyckelroll i förändringarna kommer Eddie Jellinek, skolchef i Tibro och Gustaf Olsson, skolchef i Skövde att få.

Gymnasieprogram som Tibro tappat är industri-, estetiskt, ekonomi-, hantverks- och humanistiska programmet.

Under tre års tid har Fågelviksgymnasiet i Tibro tappat fem gymnasieprogram, från att ha varit tolv är de nu bara sju till antalet. Det är främst Skövde som eleverna i stället vänder sig till. De senaste åren beskrivs som tuffa och nu vill kommunalrådet Rolf Eriksson, S, förhindra att det händer igen, med mindre årskullar som väntar.

”Kan inte bromsa”

Därför inleds nu ett samarbete med Skövde kommun, på Tibros initiativ.

– Jag tror inte att man på lång sikt ska kunna bromsa flytt till Skövde, säger Rolf Eriksson, S.

Hans utsträckta hand välkomnas av kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson, M i Skövde.

– Vi har goda relationer och har alla möjligheter att göra det här bra.

Ingen av parterna kan dock gå in på vilket utbyte som väntar.

Säkra kvaliteten

Målet är att säkra kvaliteten på utbildningarna både för elevernas och lärarnas skull.

– Men vi kan inte lösa en sådan viktig fråga bara inom Skövde, säger Katarina.

För Tibros del handlar det om ett vikande antal förstahandsval till flera högskoleförberedande program, men också om att slåss för att utveckla ett ansett teknikprogram.

Byter program?

– Några program kanske kan förläggas i Skövde och tvärtom, säger Rolf Eriksson.

Om Skövde kan tänka sig att släppa på program vill inte Katarina Jonsson gå in på.

– Nu fortsätter dialogen hos förvaltningarna.

Arbetsmarknaden styr

Att anpassa utbildningarna, både i antal och inriktning till arbetsmarknadens behov är något som båda parter betonar. Ett arbete som pågår redan nu, informellt och formellt med branschråd.

Inleds 2016

Mindre förändringar kan ske redan till hösten, medan de båda kommunerna i stort tar sikte på höstterminen 2016.

En nyckelroll i förändringarna kommer Eddie Jellinek, skolchef i Tibro och Gustaf Olsson, skolchef i Skövde att få.

Gymnasieprogram som Tibro tappat är industri-, estetiskt, ekonomi-, hantverks- och humanistiska programmet.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.