07 mar 2015 15:10

07 mar 2015 15:10

Fler bilförare använder bälte

TRAFIK: Skövde ingick i bilbältesräkning

Skövdebornas bilbältesanvändning har granskats och ingår nu i en undersökning av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

I augusti och september förra året kanske du noterade att det stod personer i Badhusrondellen och tittade extra noga på dig när du kom körande. Hade de block och penna i högsta hugg ingår du förmodligen nu i undersökningen. Mätningarna gjordes i Skövde under vardagarna – från tidig morgon till tidig kväll. Även i Hallenbergsrondellen gjordes observationer, där handlade det om tunga fordon.

VTI observerade inte bara Skövdeborna utan också trafikanter i Göteborg, Sollentuna, Sundbyberg, Västerås, Norrköping, Linköping, Uppsala och Enköping. Sammanlagt observerades 57 200 personbilar, 1 300 taxibilar och 9 700 övriga bilar, exempelvis lastbilar. VTI har inte presenterat statistik fördelad per mätställe.

Det sammanlagda resultatet av mätningarna – som genomförts sedan 1983 – visar att cirka 97 procent av alla personbilsförare använder bilbälte. Men framsätespassagerarna har långsamt minskat sin bältesandel och närmar sig nu 96 procent.

– Tyvärr minskar också bältesanvändningen bland barn i baksätet. 2012 var nästan 97 procent av barnen är bältade, men 2014 bara 95 procent, säger Jörgen Larsson, VTI, i ett pressmeddelande.

Den lägsta bilbältesanvändningen 2014 hade manliga förare, 18 till 25 år, med 81 procent. Däremot gläds VTI över att fler yrkesförare tar på sig bältet, även om det är många i de tunga fordonen som fortfarande kör utan.

I augusti och september förra året kanske du noterade att det stod personer i Badhusrondellen och tittade extra noga på dig när du kom körande. Hade de block och penna i högsta hugg ingår du förmodligen nu i undersökningen. Mätningarna gjordes i Skövde under vardagarna – från tidig morgon till tidig kväll. Även i Hallenbergsrondellen gjordes observationer, där handlade det om tunga fordon.

VTI observerade inte bara Skövdeborna utan också trafikanter i Göteborg, Sollentuna, Sundbyberg, Västerås, Norrköping, Linköping, Uppsala och Enköping. Sammanlagt observerades 57 200 personbilar, 1 300 taxibilar och 9 700 övriga bilar, exempelvis lastbilar. VTI har inte presenterat statistik fördelad per mätställe.

Det sammanlagda resultatet av mätningarna – som genomförts sedan 1983 – visar att cirka 97 procent av alla personbilsförare använder bilbälte. Men framsätespassagerarna har långsamt minskat sin bältesandel och närmar sig nu 96 procent.

– Tyvärr minskar också bältesanvändningen bland barn i baksätet. 2012 var nästan 97 procent av barnen är bältade, men 2014 bara 95 procent, säger Jörgen Larsson, VTI, i ett pressmeddelande.

Den lägsta bilbältesanvändningen 2014 hade manliga förare, 18 till 25 år, med 81 procent. Däremot gläds VTI över att fler yrkesförare tar på sig bältet, även om det är många i de tunga fordonen som fortfarande kör utan.