07 mar 2015 05:00

07 mar 2015 17:11

Tydligt maktskifte i kommunpolitiken

För första gången är kvinnorna i majoritet i kommunpolitiken i Skövde. Det visar SLA:s sammanställning av könsfördelningen i de tunga nämnderna och de kommunala bolagen.

SLA har tidigare – 2004 och 2012 – undersökt hur könen är representerade i politiken i Skövde. Efter att männen tidigare varit i kraftigt övertal har pendeln nu tydligt svängt över.

Inte exakt

När vi räknar antalet män respektive kvinnor i de olika facknämnderna samt i styrelserna hos kommunens helägda bolag är det för första gången kvinnorna som är fler, 53–50. Senast var motsvarande siffror 72–42.

Undersökningen är inte helt exakt då nämndplatserna i dag är färre på grund av sammanslagningar och några bolag har tillkommit.

Trenden är dock helt tydlig och innebär att politiken i dag är jämställd i antalet ledamöter.

Glädjande

Katarina Jonsson (M) blev redan 2010 Skövdes första kvinnliga kommunstyrelseordförande och nu kan hon konstatera att det råder jämvikt mellan könen.

– Det är glädjande och något som vi Moderaterna och andra partier även arbetat för, säger hon.

– Att båda könen är representerade är viktigt. Vi tillför olika saker, men för mig är siffrorna i sig inte avgörande utan det är mixen som är den viktiga.

Största förändringen har skett inom de kommunala bolagen där kvinnor tidigare varit kraftigt underrepresenterade, men där är man i stort sett lika.

– Inom Moderaterna har vi haft som mål att vi ska ha en man och en kvinna om vi har två representanter, men det är något vi fått jobba mycket på.

Det gäller dock bara de politiskt tillsatta ledamöterna. I bolagen finns tolv platser där näringslivet i Skövde via Näringsforum utser ledamöterna. I den gruppen är tio män och endast två kvinnor.

Män är ordförande

När det gäller ordförandeposterna är det fortfarande männen som dominerar. Sju av ordförandena i de tillträdande bolagsstyrelserna är män.

I nämnderna inklusive kommunstyrelsen finns fyra kvinnor och tre män på ordförandeposterna.

Katarina Jonsson säger att det viktigaste att är att ha rätt person på rätt plats, men att partierna jobbat aktivt mot att få en mer lika fördelning.

– Nu har vi nått dit och det tycker jag vi ska credda oss själva för, säger Jonsson.

SLA har tidigare – 2004 och 2012 – undersökt hur könen är representerade i politiken i Skövde. Efter att männen tidigare varit i kraftigt övertal har pendeln nu tydligt svängt över.

Inte exakt

När vi räknar antalet män respektive kvinnor i de olika facknämnderna samt i styrelserna hos kommunens helägda bolag är det för första gången kvinnorna som är fler, 53–50. Senast var motsvarande siffror 72–42.

Undersökningen är inte helt exakt då nämndplatserna i dag är färre på grund av sammanslagningar och några bolag har tillkommit.

Trenden är dock helt tydlig och innebär att politiken i dag är jämställd i antalet ledamöter.

Glädjande

Katarina Jonsson (M) blev redan 2010 Skövdes första kvinnliga kommunstyrelseordförande och nu kan hon konstatera att det råder jämvikt mellan könen.

– Det är glädjande och något som vi Moderaterna och andra partier även arbetat för, säger hon.

– Att båda könen är representerade är viktigt. Vi tillför olika saker, men för mig är siffrorna i sig inte avgörande utan det är mixen som är den viktiga.

Största förändringen har skett inom de kommunala bolagen där kvinnor tidigare varit kraftigt underrepresenterade, men där är man i stort sett lika.

– Inom Moderaterna har vi haft som mål att vi ska ha en man och en kvinna om vi har två representanter, men det är något vi fått jobba mycket på.

Det gäller dock bara de politiskt tillsatta ledamöterna. I bolagen finns tolv platser där näringslivet i Skövde via Näringsforum utser ledamöterna. I den gruppen är tio män och endast två kvinnor.

Män är ordförande

När det gäller ordförandeposterna är det fortfarande männen som dominerar. Sju av ordförandena i de tillträdande bolagsstyrelserna är män.

I nämnderna inklusive kommunstyrelsen finns fyra kvinnor och tre män på ordförandeposterna.

Katarina Jonsson säger att det viktigaste att är att ha rätt person på rätt plats, men att partierna jobbat aktivt mot att få en mer lika fördelning.

– Nu har vi nått dit och det tycker jag vi ska credda oss själva för, säger Jonsson.

Könsfördelning i nämnder och styrelser
FacknämndernaM K
Barn- och utbild. 6 7
Byggnadsnämnd 2 3
Kommunstyrelsen 8 7
Ksau 2 3
Kultur- och fritid 6 3
Servicenämnden 4 3
Socialnämnden1 6
Vård- och omsorg 5 4

 

Kommunala bolag M K
Skövdebostäder 3 2
Kreativa Hus 3 2
Next Skövde AB1 3
Skövde Värmeverk 3 2
Skövde Flygplats 2 1
Skövde stadshus 1 4
Skövdenät 2 2
Balthazar1 1
Totalt: 5053

 

Siffrorna bygger på de nämnder som nu sitter. När det gäller bolagen är siffrorna hämtade från de styrelser som är valda att tillträda efter respektive bolagsstämmor. De sitter fram till 2018. Undantaget är Skövde stadshus AB där dagens styrelse är inräknad.

I siffrorna för bolagsstyrelserna ingår inte de externa ledamöter som utsetts av näringslivet via Näringslivsforum.

Källa: Skövde kommun

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.