09 mar 2015 19:18

09 mar 2015 21:30

Industrier ska bli mer jämställda

Föreläsningssalen Magnolian på Gothia Science Park var fylld till sista plats när professor i genus och teknik, Lena Abrahamsson, berättade om sitt forskningsprojekt kring mäns och kvinnors idéer om hur en bra och jämställd arbetsplats ska se ut.

Intresset var stort när EDCS och Skaraborgs Kommunalförbund bjöd in till föreläsning kring hur det går att arbeta med jämställdhetsfrågor på olika fabriker. Inbjuden föreläsare var Lena Abrahamsson som är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Abrahamsson ledde mellan 2009 och 2011 ett projekt som syftade till att göra industriarbetsplatser mer attraktiva för kvinnor.

– Projektet startade med att det var många industriföretag som hade problem med att rekrytera kvinnor och ungdomar och det trodde de berodde på att de hade dålig arbetsmiljö, därför ville de göra något åt det, säger Lena Abrahamsson.

En konceptfabrik

Runt 15 kvinnor i höga positioner på olika industriföretag deltog i projektet som syftade till att de själva skulle bygga upp en vision om hur industriföretag ska kunna jobba i framtiden.

– Ungefär som Volvo byggde en konceptbil så ville vi bygga en konceptfabrik, en fysiks modell att ta idéer från om hur man kan utforma en fabrik i framtiden, förklarar Abrahamsson.

Projektet ledde aldrig till någon fysisk modell, men väl en beskrivande modell som tar upp de problem som finns.

– Under arbetets gång framgick det att det som ofta ses som jämställdhetsproblem inte sällan i själva verket är arbetsmiljöproblem, menar hon.

Något som de konstaterade utifrån att de arbeta en metod med olika persona, som Lena kallar det.

– Projektdeltagarna hittade på fejkade personer som hade olika problem som behövde lösas för att få en bättre arbetsmiljö, därefter bytte de kön på personen och insåg då att problemet låg i att personen exempelvis var kort och inte att den tillhörde det ena eller andra könet.

Enligt Lena Abrahamsson har det hänt mycket sedan projektet genomfördes, men är det fortfarande en lång väg kvar till en jämställd arbetsmiljö.

– I dag tror jag det är än mer viktigt att prata om jämställdhet än när vi började projektet, avslutar hon.

Intresset var stort när EDCS och Skaraborgs Kommunalförbund bjöd in till föreläsning kring hur det går att arbeta med jämställdhetsfrågor på olika fabriker. Inbjuden föreläsare var Lena Abrahamsson som är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Abrahamsson ledde mellan 2009 och 2011 ett projekt som syftade till att göra industriarbetsplatser mer attraktiva för kvinnor.

– Projektet startade med att det var många industriföretag som hade problem med att rekrytera kvinnor och ungdomar och det trodde de berodde på att de hade dålig arbetsmiljö, därför ville de göra något åt det, säger Lena Abrahamsson.

En konceptfabrik

Runt 15 kvinnor i höga positioner på olika industriföretag deltog i projektet som syftade till att de själva skulle bygga upp en vision om hur industriföretag ska kunna jobba i framtiden.

– Ungefär som Volvo byggde en konceptbil så ville vi bygga en konceptfabrik, en fysiks modell att ta idéer från om hur man kan utforma en fabrik i framtiden, förklarar Abrahamsson.

Projektet ledde aldrig till någon fysisk modell, men väl en beskrivande modell som tar upp de problem som finns.

– Under arbetets gång framgick det att det som ofta ses som jämställdhetsproblem inte sällan i själva verket är arbetsmiljöproblem, menar hon.

Något som de konstaterade utifrån att de arbeta en metod med olika persona, som Lena kallar det.

– Projektdeltagarna hittade på fejkade personer som hade olika problem som behövde lösas för att få en bättre arbetsmiljö, därefter bytte de kön på personen och insåg då att problemet låg i att personen exempelvis var kort och inte att den tillhörde det ena eller andra könet.

Enligt Lena Abrahamsson har det hänt mycket sedan projektet genomfördes, men är det fortfarande en lång väg kvar till en jämställd arbetsmiljö.

– I dag tror jag det är än mer viktigt att prata om jämställdhet än när vi började projektet, avslutar hon.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.