11 mar 2015 05:00

11 mar 2015 06:45

P-frågan måste lösas

145 parkeringsplatser berörs under tiden Regionens hus byggs på Mode.

– Vi måste lösa frågan om parkeringsplatser i området kring Resecentrum, Eva Darolf Linnros, samhällsbyggnadschef.

Den nuvarande parkeringen i kvarteret Mode rymmer totalt 215 platser. Ytan är i stort sett alltid fullbelagd och närheten till både högskolan och Resecentrum bidrar till detta. Beskedet att Regionens hus ska uppföras på platsen tvingar kommunen att ta krafttag om den omdiskuterade parkeringsfrågan.

– Det kommer att få hög prioritet när vi går in arbetet med en ny detaljplan för Mode. Samtidigt tycker jag att det är väldigt bra för Skövde att den här stora tomma ytan mellan högskolan och Resecentrum nu binds samman, säger Eva Darolf Linnros.

Få platser kvar

Utmaningen blir när en stor del av Mode bebyggs då 145 p-platser berörs. Dessutom kommer även uppförandet av en ny bussdepå i Modes sydöstra hörn påverka antalet platser ytterligare. Samtidigt finns det siffror som visar att stora delar av parkeringshusen vid Commerce och Vasaporten står tomma samtidigt som andra parkeringar har väldigt hög beläggning.

– Som jag ser det är parkeringsfrågan på Mode en pusselbit i hela centrum där vi behöver titta på hur vi kan öka utnyttjandet på vissa platser. Samtidigt har vi frågan om hur vi ersätter och kan skjuta till fler p-platser i området kring Mode och Resecentrum där vi vet att behovet är stort, säger Eva Darolf Linnros och nämner kvarteret Diana (SLA) som ett exempel där parkeringshus tidigare har diskuterats.

Resecentrums långtidsparkering och Modes nordöstra hörn, där ett p-däck skulle kunna dockas till bussdepån, är också platser som lär granskas närmare.

Regionens hus beräknas stå klart 2018. Under samma period är det rimligt att tro att den fortsatta utbyggnaden av högskolan och Gothia science park i Modes närområde fortsätter. Parkeringsbehovet för Regionens hus ska inrymmas i huset egna garageplan. Avsikten är att närheten till Resecentrum ska få anställda att åka kollektivt.

Samtidigt finns det inget som säger att byggnaden kommer att begränsas till de fem våningar som de utvändiga ritningarna i anbudstävlingen visar.

– Det är sådant vi prövar i den kommande detaljplaneprocessen. Där kommer också att prövas om vi kan hitta ytterligare synergieffekter med andra verksamheter i området.

Den nuvarande parkeringen i kvarteret Mode rymmer totalt 215 platser. Ytan är i stort sett alltid fullbelagd och närheten till både högskolan och Resecentrum bidrar till detta. Beskedet att Regionens hus ska uppföras på platsen tvingar kommunen att ta krafttag om den omdiskuterade parkeringsfrågan.

– Det kommer att få hög prioritet när vi går in arbetet med en ny detaljplan för Mode. Samtidigt tycker jag att det är väldigt bra för Skövde att den här stora tomma ytan mellan högskolan och Resecentrum nu binds samman, säger Eva Darolf Linnros.

Få platser kvar

Utmaningen blir när en stor del av Mode bebyggs då 145 p-platser berörs. Dessutom kommer även uppförandet av en ny bussdepå i Modes sydöstra hörn påverka antalet platser ytterligare. Samtidigt finns det siffror som visar att stora delar av parkeringshusen vid Commerce och Vasaporten står tomma samtidigt som andra parkeringar har väldigt hög beläggning.

– Som jag ser det är parkeringsfrågan på Mode en pusselbit i hela centrum där vi behöver titta på hur vi kan öka utnyttjandet på vissa platser. Samtidigt har vi frågan om hur vi ersätter och kan skjuta till fler p-platser i området kring Mode och Resecentrum där vi vet att behovet är stort, säger Eva Darolf Linnros och nämner kvarteret Diana (SLA) som ett exempel där parkeringshus tidigare har diskuterats.

Resecentrums långtidsparkering och Modes nordöstra hörn, där ett p-däck skulle kunna dockas till bussdepån, är också platser som lär granskas närmare.

Regionens hus beräknas stå klart 2018. Under samma period är det rimligt att tro att den fortsatta utbyggnaden av högskolan och Gothia science park i Modes närområde fortsätter. Parkeringsbehovet för Regionens hus ska inrymmas i huset egna garageplan. Avsikten är att närheten till Resecentrum ska få anställda att åka kollektivt.

Samtidigt finns det inget som säger att byggnaden kommer att begränsas till de fem våningar som de utvändiga ritningarna i anbudstävlingen visar.

– Det är sådant vi prövar i den kommande detaljplaneprocessen. Där kommer också att prövas om vi kan hitta ytterligare synergieffekter med andra verksamheter i området.