11 mar 2015 07:00

11 mar 2015 07:00

Paviljonger nödvändiga

Nya Billingskolan öppnades i höstas. Men redan i dag står det klart att skolan är för trång – paviljonger är nödvändiga för att lösa platsbristen.
– Det är klart att det är en jobbig situation, säger rektor Annika Lund till SLA.

Gamla Billingskolan nästan bokstavligt talat rasade. Slutligen togs beslutet att skolan skulle rivas och en ny, fin skola skulle byggas på samma plats. Under byggtiden fick elever och personal finna sig i att vara utlokaliserade på bland annat Lundenskolan och även på Österbo.

Tvingades planera om

Inte svårt att förstå hur stor glädje alla kände när de i höstas äntligen fick flytta in i Skövde nyaste och finaste skola med plats för 350 elever.

– Men ganska snart insåg vi att när skolan byggdes fanns inte en tanke på att de yngsta eleverna behöver hemklassrum. Det kände vi att de behövde, vi fick därför planera om och disponera om lokalerna så att de fick hemklassrum, säger Annika Lund.

Stora klasser

Specialsalar gjordes bland annat om till hemklassrum.

– Idag har vi 334 elever och är trångbodda. Om även om flera klasser är stora, med mellan 25 och 30 elever, kan vi inte dela dem eftersom det inte finns lokaler.

Behövs plats

Och nu står det klart att för att kunna ta emot de elever som ska börja skolan till hösten och som bor i Billingskolans upptagningsområde måste man ha paviljonger.

– Vi vet inte vilka elever som kommer att placeras där. Men med tanke på att alla våra elever har upplevt flytt och krångel har ju inte den här informationen inte tagits väl emot av föräldrar. De undrar förstås varför deras barn ska drabbas igen.

– Vi vet inte ens om paviljonger räcker till för att vi ska kunna ta emot alla som vill hit, vissa årskurser är fulla.

Annika Lund tycker att det är tråkigt att skolan hamnat i den här situationen.

Älskar skolan

– Här har vi en fin skola som eleverna älskar, men i stället blir det tyvärr fokus på negativa saker, som att idrottshallen är för liten, och nu detta...

En orsak till problemen är att när skolan planerades och byggdes hade tre friskolor tillstånd att starta verksamhet för sammanlagt 700 elever.

– Men ingen av dem har startat, om en friskola hade startat i centrum hade den givetvis tagit barn från centrumskolorna. När det inget blev måste de kommunala skolorna bereda plats. Det är problem på många skolor i dag.

Ingemar Linusson, fastighetschef i kommunen, säger till SLA att det är ont om tid men att han hoppas att man hinner få fram paviljonger i tid till att höstterminen startar.

– Det är många kommuner som är ute i samma ärende.

Två klassrum

Enligt Linusson ska paviljongerna placeras söder om skolbyggnaden och vara mellan 180 och 200 kvadratmeter stora, med två klassrum. Planen är att de ska stå på platsen i fyra, fem år.

Gamla Billingskolan nästan bokstavligt talat rasade. Slutligen togs beslutet att skolan skulle rivas och en ny, fin skola skulle byggas på samma plats. Under byggtiden fick elever och personal finna sig i att vara utlokaliserade på bland annat Lundenskolan och även på Österbo.

Tvingades planera om

Inte svårt att förstå hur stor glädje alla kände när de i höstas äntligen fick flytta in i Skövde nyaste och finaste skola med plats för 350 elever.

– Men ganska snart insåg vi att när skolan byggdes fanns inte en tanke på att de yngsta eleverna behöver hemklassrum. Det kände vi att de behövde, vi fick därför planera om och disponera om lokalerna så att de fick hemklassrum, säger Annika Lund.

Stora klasser

Specialsalar gjordes bland annat om till hemklassrum.

– Idag har vi 334 elever och är trångbodda. Om även om flera klasser är stora, med mellan 25 och 30 elever, kan vi inte dela dem eftersom det inte finns lokaler.

Behövs plats

Och nu står det klart att för att kunna ta emot de elever som ska börja skolan till hösten och som bor i Billingskolans upptagningsområde måste man ha paviljonger.

– Vi vet inte vilka elever som kommer att placeras där. Men med tanke på att alla våra elever har upplevt flytt och krångel har ju inte den här informationen inte tagits väl emot av föräldrar. De undrar förstås varför deras barn ska drabbas igen.

– Vi vet inte ens om paviljonger räcker till för att vi ska kunna ta emot alla som vill hit, vissa årskurser är fulla.

Annika Lund tycker att det är tråkigt att skolan hamnat i den här situationen.

Älskar skolan

– Här har vi en fin skola som eleverna älskar, men i stället blir det tyvärr fokus på negativa saker, som att idrottshallen är för liten, och nu detta...

En orsak till problemen är att när skolan planerades och byggdes hade tre friskolor tillstånd att starta verksamhet för sammanlagt 700 elever.

– Men ingen av dem har startat, om en friskola hade startat i centrum hade den givetvis tagit barn från centrumskolorna. När det inget blev måste de kommunala skolorna bereda plats. Det är problem på många skolor i dag.

Ingemar Linusson, fastighetschef i kommunen, säger till SLA att det är ont om tid men att han hoppas att man hinner få fram paviljonger i tid till att höstterminen startar.

– Det är många kommuner som är ute i samma ärende.

Två klassrum

Enligt Linusson ska paviljongerna placeras söder om skolbyggnaden och vara mellan 180 och 200 kvadratmeter stora, med två klassrum. Planen är att de ska stå på platsen i fyra, fem år.