12 mar 2015 16:21

12 mar 2015 20:22

Bilist överklagar tingsrättens dom

Den bilförare som dömts till villkorlig dom och böter för vållande till annans död överklagar tingsrättens dom. Mannen yrkar att åtalet ogillas.

Bilföraren körde på Hjovägen på väg från Skövde tidigt en mörk novembermorgon 2013. I korsningen vid Hasslumsvägen finns ett övergångsställe. En fotgängare gick på eller i nära anslutning till detta, personen blev påkörd och fick allvarliga skador och avled.

Åklagaren ansåg att bilföraren hade varit ouppmärksam på trafiksituationen och inte heller anpassat hastigheten och åtalade honom misstänkt för vållande till annans död.

Mannen dömdes i Skaraborgs tingsrätt i Skövde för vållande till annans död.

Borde kunnat se

Tingsrätten konstaterade att bilföraren borde ha kunnat se fotgängaren även om gatubelysningen inte varit den bästa.

Detta eftersom föraren i bilen före uppgav för tingsrätten att han sett en person vid övergångsstället i rörelse framåt, i begrepp att gå. Tingsätten ansåg därför att bilföraren varit oaktsam och på så sätt vållat fotgängarens död.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 60 dagsböter.

Bilföraren överklagar nu domen och yrkar i första hand att hovrätten ogillar åtalet mot honom.

Inte oaktsam

I överklagandet framhåller han, via sin advokat, att han inte varit oaktsam i den bemärkelse som krävs för att han ska fällas till ansvar för brottet.

I överklagandet tar advokaten upp att gatubelysningen visserligen var tänd vid tillfället, men att det inte gav något sken, personen som blev påkörd var helt mörkklädd och saknade reflexer, personen hade också kapuschong över huvudet.

I överklagandet hänvisas också till ett vittne, den man som körde bilen framför, som under rättegången sade att han blev chockad över att han såg fotgängaren så sent och att det lika gärna skulle kunna ha varit han som kört på denne.

Bilföraren körde på Hjovägen på väg från Skövde tidigt en mörk novembermorgon 2013. I korsningen vid Hasslumsvägen finns ett övergångsställe. En fotgängare gick på eller i nära anslutning till detta, personen blev påkörd och fick allvarliga skador och avled.

Åklagaren ansåg att bilföraren hade varit ouppmärksam på trafiksituationen och inte heller anpassat hastigheten och åtalade honom misstänkt för vållande till annans död.

Mannen dömdes i Skaraborgs tingsrätt i Skövde för vållande till annans död.

Borde kunnat se

Tingsrätten konstaterade att bilföraren borde ha kunnat se fotgängaren även om gatubelysningen inte varit den bästa.

Detta eftersom föraren i bilen före uppgav för tingsrätten att han sett en person vid övergångsstället i rörelse framåt, i begrepp att gå. Tingsätten ansåg därför att bilföraren varit oaktsam och på så sätt vållat fotgängarens död.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 60 dagsböter.

Bilföraren överklagar nu domen och yrkar i första hand att hovrätten ogillar åtalet mot honom.

Inte oaktsam

I överklagandet framhåller han, via sin advokat, att han inte varit oaktsam i den bemärkelse som krävs för att han ska fällas till ansvar för brottet.

I överklagandet tar advokaten upp att gatubelysningen visserligen var tänd vid tillfället, men att det inte gav något sken, personen som blev påkörd var helt mörkklädd och saknade reflexer, personen hade också kapuschong över huvudet.

I överklagandet hänvisas också till ett vittne, den man som körde bilen framför, som under rättegången sade att han blev chockad över att han såg fotgängaren så sent och att det lika gärna skulle kunna ha varit han som kört på denne.