12 mar 2015 18:00

12 mar 2015 18:00

Enskilda avlopp behöver bytas

Miljösamverkan östra Skaraborg har lagt stort fokus på arbetet med enskilda avlopp och det fortsätter under 2015.

Av de drygt 13 000 enskilda avlopp som finns i medlemskommunerna är drygt hälften undermåliga. För att hjälpa fastighetsägare på landsbygden att hitta gemensamma lösningar har Mös anlitat en rådgivare.

– Vår uppgift är inte att bara hitta brister utan vi ska vara ett stöd och hjälpa till så att båda parter blir nöjda med resultatet, säger ordföranden Ulf Eriksson (C).

Av de drygt 13 000 enskilda avlopp som finns i medlemskommunerna är drygt hälften undermåliga. För att hjälpa fastighetsägare på landsbygden att hitta gemensamma lösningar har Mös anlitat en rådgivare.

– Vår uppgift är inte att bara hitta brister utan vi ska vara ett stöd och hjälpa till så att båda parter blir nöjda med resultatet, säger ordföranden Ulf Eriksson (C).