12 mar 2015 16:03

12 mar 2015 16:03

Jonssons 50-årskalas JO-anmält

En Skövdekvinna som i tisdags läste i SLA om att kommunen skulle bekosta mottagningen för Katarina Jonsson när hon fyller 50 år, reagerade på detta.

Hon anmälde kommunen till Justitieombudsmannen, JO, och undrar om det är tillåtet att kommunen firar en politiker på skattebetalarnas bekostnad.

Just i tisdags beslutade Katarina att själv stå för kostnaden, alltså ska inte skattepengar gå till firandet. Nu återstår det att se hur JO ställer sig till anmälan.

Hon anmälde kommunen till Justitieombudsmannen, JO, och undrar om det är tillåtet att kommunen firar en politiker på skattebetalarnas bekostnad.

Just i tisdags beslutade Katarina att själv stå för kostnaden, alltså ska inte skattepengar gå till firandet. Nu återstår det att se hur JO ställer sig till anmälan.