12 mar 2015 06:00

12 mar 2015 12:45

Kungsgatan byggs om igen

En del av Kungsgatan i Skövde byggdes om under hösten 2014. Nu fortsätter ombyggnaden mellan Rådhusgatan och Trädgårdsgatan.

Det blir en gång- och cykelväg längs gatans norra sida, precis som vid den första etappen. För att ge ett mjukare intryck planteras träd.

Det kommer även att bli parkeringsfickor, där bilister har möjlighet att stanna för kortare ärenden. Arbetet påbörjas i mitten av mars och utförs av entreprenören NCC.

Under byggtiden leds trafiken om via Skolgatan. I juni beräknas Kungsgatan öppna igen för trafik.

En del av Kungsgatan i Skövde byggdes om under hösten 2014. Nu fortsätter ombyggnaden mellan Rådhusgatan och Trädgårdsgatan.

Det blir en gång- och cykelväg längs gatans norra sida, precis som vid den första etappen. För att ge ett mjukare intryck planteras träd.

Det kommer även att bli parkeringsfickor, där bilister har möjlighet att stanna för kortare ärenden. Arbetet påbörjas i mitten av mars och utförs av entreprenören NCC.

Under byggtiden leds trafiken om via Skolgatan. I juni beräknas Kungsgatan öppna igen för trafik.

Till händelsekartan