12 mar 2015 14:11

12 mar 2015 14:11

Miljömärkt bilavfettning uppmanar till miljöförstöring

Miljömärkt bilavfettning med tveksamt tvättråd

Ett av Sveriges mest sålda avfettningsmedel råder privatbilister att tvätta bilen vid gatubrunnar som leder vattnet till kommunala reningsverket för att skona miljön. Men budskapet är felaktigt och riskerar i stället att göra bilister blir miljöbovar.

– Problemet är att i stort sett alla gatubrunnar leder dagvattnet tillbaka ut i naturen och aldrig når något reningsverk. Därför blir det vilseledande om man tror att det är ok att tvätta bilen vid en gatubrunn när det i själva verket är precis tvärtom, säger Eva Berglund, biträdande förbundschef vid Miljösamverkan östra Skaraborg.

Budskapet på avfettningsflaskans baksida kan därmed lätt feltolkas och Mös vill göra allmänheten uppmärksamma på att även miljömärkta tvätt- och avfettningsmedel inte ska släppas ut i naturen.

– Vår rekommendation är att alltid uppsöka en godkänd tvättanläggning med oljeavskiljare när man ska tvätta bilen, säger Berglund.

Det är en privatperson i Skaraborg som gjort Mös uppmärksamma på den tvetydiga texten på baksidan av det Svanenmärkta avfettningsmedlet från Turtle - ett av marknadens mest kända och sålda fabrikat.

Mös har sedan tidigare gått ut med rekommendationer på sin hemsida om tvättråd för personbilar och andra fordon, för att undvika att privatpersoner tvättar bilen på sin garageuppfart där risken att miljöfarliga ämnen sprids ut i naturen via dagvattnet är stor.

– Problemet är att i stort sett alla gatubrunnar leder dagvattnet tillbaka ut i naturen och aldrig når något reningsverk. Därför blir det vilseledande om man tror att det är ok att tvätta bilen vid en gatubrunn när det i själva verket är precis tvärtom, säger Eva Berglund, biträdande förbundschef vid Miljösamverkan östra Skaraborg.

Budskapet på avfettningsflaskans baksida kan därmed lätt feltolkas och Mös vill göra allmänheten uppmärksamma på att även miljömärkta tvätt- och avfettningsmedel inte ska släppas ut i naturen.

– Vår rekommendation är att alltid uppsöka en godkänd tvättanläggning med oljeavskiljare när man ska tvätta bilen, säger Berglund.

Det är en privatperson i Skaraborg som gjort Mös uppmärksamma på den tvetydiga texten på baksidan av det Svanenmärkta avfettningsmedlet från Turtle - ett av marknadens mest kända och sålda fabrikat.

Mös har sedan tidigare gått ut med rekommendationer på sin hemsida om tvättråd för personbilar och andra fordon, för att undvika att privatpersoner tvättar bilen på sin garageuppfart där risken att miljöfarliga ämnen sprids ut i naturen via dagvattnet är stor.