12 mar 2015 15:58

12 mar 2015 15:58

Säger ok till detaljplan för Ekedal

Miljönämnden östra Skaraborg godkänner förslaget till detaljplan för Ekedal där Skövde kommun planerar att bygga en förskola med plats för fem avdelningar.

Nämnden begärde efter sitt senaste sammanträde in kompletterande handlingar för att kunna bedöma förekomsten och riskerna i området avseende partiklar, luftkvalitet och buller.

– Rapporten visar att det inte finns några hinder att bygga en förskola i området, säger ordföranden Ulf Eriksson (C).

 

Nämnden begärde efter sitt senaste sammanträde in kompletterande handlingar för att kunna bedöma förekomsten och riskerna i området avseende partiklar, luftkvalitet och buller.

– Rapporten visar att det inte finns några hinder att bygga en förskola i området, säger ordföranden Ulf Eriksson (C).