13 mar 2015 16:44

13 mar 2015 16:44

Brandövningsplatser granskas

SKÖVDE: Inventering av mark med föroreningsrisk

Miljösamverkan östra Skaraborg har inventerat marker där det föreligger risk för föroreningar av poly- och perfluoerande alkylsubstanser. Räddningsverkets gamla övningsfält i Hasslum är en två platser med förekomst av pfos-ämnen.

Den andra platsen är den tidigare flygflottiljen i Karlsborg, och där man liksom på övningsfältet i Skövde bedrivit brandövningar med skumsläckare som innehållit svårnedbrytbara poly- och perfluoerande alkylsyror, så kallade pfos-ämnen.

Båda dessa platser är kända sedan tidigare för sin förekomst av höga halter pfos i grundvattnet och har uppmärksammats på flera sätt sedan användningen av pfos i släckmedel förbjöds 2011. Bland annat Livsmedelsverket tidigare varnat för att höga halter av kemikalier från gamla brandövningsplatser kan spridas vidare till dricksvattentäkter.

– Sedan finns det två plaster i Falköping där övningsverksamhet med brandskum förekommit men där är förekomsten av kemikalier ännu okänd, säger Eva Berglund, biträdande förbundschef vid Mös.

Tidigare mätningar vid övningsfältet i Skövde har påvisat kemikalier i ytvattenskikt men inte i mängder som hittills ansetts skadliga. Nu pågår dock ny forskning som kan komma att förändra synen och riskerna med denna typen av föroreningar.

– Det kommer nya rikt- och gränsvärden framöver som kommer innebära att vi kanske måste titta närmare på de här platserna.

Tillsynsmyndighet för flygplatsen i Karlsborg är Generalläkaren då det är Försvarsmaktens markområde.

Den andra platsen är den tidigare flygflottiljen i Karlsborg, och där man liksom på övningsfältet i Skövde bedrivit brandövningar med skumsläckare som innehållit svårnedbrytbara poly- och perfluoerande alkylsyror, så kallade pfos-ämnen.

Båda dessa platser är kända sedan tidigare för sin förekomst av höga halter pfos i grundvattnet och har uppmärksammats på flera sätt sedan användningen av pfos i släckmedel förbjöds 2011. Bland annat Livsmedelsverket tidigare varnat för att höga halter av kemikalier från gamla brandövningsplatser kan spridas vidare till dricksvattentäkter.

– Sedan finns det två plaster i Falköping där övningsverksamhet med brandskum förekommit men där är förekomsten av kemikalier ännu okänd, säger Eva Berglund, biträdande förbundschef vid Mös.

Tidigare mätningar vid övningsfältet i Skövde har påvisat kemikalier i ytvattenskikt men inte i mängder som hittills ansetts skadliga. Nu pågår dock ny forskning som kan komma att förändra synen och riskerna med denna typen av föroreningar.

– Det kommer nya rikt- och gränsvärden framöver som kommer innebära att vi kanske måste titta närmare på de här platserna.

Tillsynsmyndighet för flygplatsen i Karlsborg är Generalläkaren då det är Försvarsmaktens markområde.