13 mar 2015 06:00

13 mar 2015 06:00

Förskoleplatser saknas i Trädgårdsstaden

Trädgårdsstaden växer och antalet barn som behöver förskoleplats ökar. Lösningen kan vara en paviljong.

– Trycket på förskoleplatser där kom snabbare än vi projekterat för, säger Maria Jansson, Skövde kommun.

På Billingskolan måste lokalproblemen lösas med paviljonger.

Nu står det klart att det även kan bli verklighet på Trädgårdsstadens förskola som öppnades för tre år sedan.

Paviljong i höst?

– Det är vår ambition att vi ska ha en paviljong där från och med i höst, men ingenting är klart. För närvarande arbetas det med ett underlag för bygglov, säger Maria Jansson, avdelningschef förskolan, sektor Barn och utbildning i Skövde kommun.

Området växer

På Trädgårdsstadens förskola finns i dag fem avdelningar med plats för strax under hundra barn.

Men Skövdes nya bostadsområde Trädgårdsstaden växer snabbt och antalet barn som vill gå i förskola i området ökar.

– Ytterligare en förskola ska byggas i Trädgårdsstaden, den ska vara klar om cirka tre år, trycket på fler förskoleplatser i bostadsområdet kom nog snabbare än vi hade projekterat för.

– Men för att lösa problemen under tiden kan det bli aktuellt med en paviljong.

Möta behovet

Ett av skälen till att förskolan inte helt räcker till för de barn som flyttat till området är bland annat att när förskolan var ny placerades barn där som inte bor i Trädgårdsstaden för att det fanns lediga platser.

– Det var kanske inte deras förstaval, men de fick plats där och tog den och trivs på förskolan idag. Vi kan inte flytta på placerade barn, men vill ändå möta behovet i Trädgårdsstaden.

Planen är att man ska ha en tilläggsavdelning i en paviljong, vilket skulle ge ytterligare ett 20-tal platser.

En annan orsak till platsbristen är att det i år inte är så många barn som lämnar Trädgårdsstadens förskola för att börja i skolan. Detta eftersom flertalet barn började där när de var ett eller två år gamla.

På Billingskolan måste lokalproblemen lösas med paviljonger.

Nu står det klart att det även kan bli verklighet på Trädgårdsstadens förskola som öppnades för tre år sedan.

Paviljong i höst?

– Det är vår ambition att vi ska ha en paviljong där från och med i höst, men ingenting är klart. För närvarande arbetas det med ett underlag för bygglov, säger Maria Jansson, avdelningschef förskolan, sektor Barn och utbildning i Skövde kommun.

Området växer

På Trädgårdsstadens förskola finns i dag fem avdelningar med plats för strax under hundra barn.

Men Skövdes nya bostadsområde Trädgårdsstaden växer snabbt och antalet barn som vill gå i förskola i området ökar.

– Ytterligare en förskola ska byggas i Trädgårdsstaden, den ska vara klar om cirka tre år, trycket på fler förskoleplatser i bostadsområdet kom nog snabbare än vi hade projekterat för.

– Men för att lösa problemen under tiden kan det bli aktuellt med en paviljong.

Möta behovet

Ett av skälen till att förskolan inte helt räcker till för de barn som flyttat till området är bland annat att när förskolan var ny placerades barn där som inte bor i Trädgårdsstaden för att det fanns lediga platser.

– Det var kanske inte deras förstaval, men de fick plats där och tog den och trivs på förskolan idag. Vi kan inte flytta på placerade barn, men vill ändå möta behovet i Trädgårdsstaden.

Planen är att man ska ha en tilläggsavdelning i en paviljong, vilket skulle ge ytterligare ett 20-tal platser.

En annan orsak till platsbristen är att det i år inte är så många barn som lämnar Trädgårdsstadens förskola för att börja i skolan. Detta eftersom flertalet barn började där när de var ett eller två år gamla.