14 mar 2015 10:45

14 mar 2015 10:45

De vill ge Skövdes unga en röst

Skövde Ungdomsforum är ett levande språkrör i den kommunala politiken och en aktiv kraft för stadens unga.

– Vi har ett motto, prata inte om oss ungdomar, prata med oss, säger Pernilla Bolde, ordförande.

I hjärtat av Nyeport finns Skövde Ungdomsforum. Gruppen startades upp som tillfällig, men då intresset tilltog hos deltagarna bildade de tillsammans en politisk förening för två år sedan.

– Det började med att vår ungdomsstrateg Christina Nettelbladh Malm ville ha en fokusgrupp, fast när det var dags att tacka av gruppen så ville ungdomarna fortsätta, vi tyckte att det fanns mycket kvar att säga, berättar Pernilla Bolde.

Mångfald

Den växande föreningen vänder sig till åldrarna 13-25 år och de jobbar ständigt på att rekrytera nya medlemmar från alla delar av samhället.

– Alla som bor, verkar eller vistas i Skövde är välkomna oavsett sexualitet, härkomst eller funktionshinder. Vi är en galet go grupp människor, det är så mycket kärlek. Alla är målmedvetna och engagerade på sitt sätt, man kommer hit och mår bra, menar Pernilla.

Fristående

Skövde Ungdomsforum fungerar som en remissinstans, det tar emot politiska motioner och tycker till om det de anser vara relevant. Medlemmarna poängterar noga att de är fristående från samtliga partier.

– Här säger vi vad vi tycker, det är bra att vi är obundna. Den synen vi har tillsammans är att ungdomar ska ha rätt att utrycka sig, förklarar John Liljegren.

Bred verksamhet

I föreningen är ingen månad den andra lik, projekten och idéerna är många. Närmast i tid ligger ett omfattande arbete inriktat på specifika områden.

– Vi ska försöka rikta in oss på olika teman; all kärlek är rätt kärlek, psykisk hälsa, kulturellt och estetiskt, arbete och mångfald. Det sker i form av olika föreläsningar och event. Den politik vi sysslar med är otroligt kul. Politik är roligt, menar Pernilla.

I hjärtat av Nyeport finns Skövde Ungdomsforum. Gruppen startades upp som tillfällig, men då intresset tilltog hos deltagarna bildade de tillsammans en politisk förening för två år sedan.

– Det började med att vår ungdomsstrateg Christina Nettelbladh Malm ville ha en fokusgrupp, fast när det var dags att tacka av gruppen så ville ungdomarna fortsätta, vi tyckte att det fanns mycket kvar att säga, berättar Pernilla Bolde.

Mångfald

Den växande föreningen vänder sig till åldrarna 13-25 år och de jobbar ständigt på att rekrytera nya medlemmar från alla delar av samhället.

– Alla som bor, verkar eller vistas i Skövde är välkomna oavsett sexualitet, härkomst eller funktionshinder. Vi är en galet go grupp människor, det är så mycket kärlek. Alla är målmedvetna och engagerade på sitt sätt, man kommer hit och mår bra, menar Pernilla.

Fristående

Skövde Ungdomsforum fungerar som en remissinstans, det tar emot politiska motioner och tycker till om det de anser vara relevant. Medlemmarna poängterar noga att de är fristående från samtliga partier.

– Här säger vi vad vi tycker, det är bra att vi är obundna. Den synen vi har tillsammans är att ungdomar ska ha rätt att utrycka sig, förklarar John Liljegren.

Bred verksamhet

I föreningen är ingen månad den andra lik, projekten och idéerna är många. Närmast i tid ligger ett omfattande arbete inriktat på specifika områden.

– Vi ska försöka rikta in oss på olika teman; all kärlek är rätt kärlek, psykisk hälsa, kulturellt och estetiskt, arbete och mångfald. Det sker i form av olika föreläsningar och event. Den politik vi sysslar med är otroligt kul. Politik är roligt, menar Pernilla.