14 mar 2015 06:00

14 mar 2015 06:00

Rasar mot skolbeslut

Barngrupper och syskon splittras eftersom inte alla 6-åringar får plats på Käpplundaskolan. Barn från bland annat Ulveket placeras på Rydskolan.

– Det är upprörande, säger Thomas Liberg om torsdagens besked.

Allt började i december. I ett brev fick föräldrar med barn födda 2009 då veta att trycket på skolorna i tätorten kommer att öka och att det inför kommande läsår skulle beröra Käpplundaskolan. Beskedet var att alla sexåringar som ville börja på Käpplundaskolan inte skulle få plats där. De skulle i stället placeras på Rydskolan.

Brevet satte fart på en upprörd diskussion bland föräldrarna som såg hur både barngrupper och syskon skulle riskera att delas. De har arrangerat möte med ansvariga tjänstemän och politiker men utan man upplever att man fått konkreta svar, bland annat har man velat veta vad kommunen menar med att det är platsbrist på Käpplunda.

Besked i torsdags

– Är det för få klassrum, får liten skolgård, för liten matsal? Vi vet inte. Vi har bara fått veta att det är fullt, säger Thomas Liberg, boende i Ulveket.

I torsdags fick så föräldrarna beskedet de inte ville ha – alla barn får inte plats på Käpplunda och 14 barn placeras därför på Rydskolan.

– Vi har två barn, en son som nu går i årskurs två på Käpplundaskolan, vår sexåriga dotter placeras på Rydskolan. Det känns självklart inte alls bra – att man till och med delar på syskon är upprörande.

Han tänker bland annat på den praktiska biten, barnen ska köras och hämtas vid olika skolor.

– Det blir krångligt, men jag tänker också på att barnen hade sett fram emot att gå på samma skola, att storebror skulle ta hand om lillasyster när hon börjar skolan.

Jessica Johansson är i samma situation. Dottern placeras på Rydskolan och sonen går redan på Käpplunda.

– Vi har blivit respektlöst behandlade av kommunen, det känns väldigt jobbigt. Varför går det inte att lösa? Det handlar om 14 barn!

Förstår föräldrarna

Gustaf Olsson, sektorschef för barn och utbildning, säger till SLA att han förstår föräldrarnas känslor.

– Det är beklagligt att det har blivit så här, men tyvärr gick det inte att lösa. Vi har undersökt om det är möjligt med paviljonger, men det går inte beroende på att specialsalarna inte räcker till för fler elever på Käpplundaskolan.

– Skolan idag är lokaloptimerad med de drygt 500 elever som går där.

Viktig fråga

Enligt Olsson bottnar platsbristen i uteblivna friskoleetableringar.

– De hade plats för 700-800 elever och det påverkade givetvis kommunens planering för några år sedan. Väldigt sent beslutade de sig för att dra sig ur.

– Det tar det tid att arbeta i kapp den platsbrist som blev följden av det. Men jag kan säga att detta är en högt prioriterad fråga i kommunen.

Gustaf Olsson poängterar att dialogen med föräldrarna varit bra och saklig – trots att de varit besvikna.

Allt började i december. I ett brev fick föräldrar med barn födda 2009 då veta att trycket på skolorna i tätorten kommer att öka och att det inför kommande läsår skulle beröra Käpplundaskolan. Beskedet var att alla sexåringar som ville börja på Käpplundaskolan inte skulle få plats där. De skulle i stället placeras på Rydskolan.

Brevet satte fart på en upprörd diskussion bland föräldrarna som såg hur både barngrupper och syskon skulle riskera att delas. De har arrangerat möte med ansvariga tjänstemän och politiker men utan man upplever att man fått konkreta svar, bland annat har man velat veta vad kommunen menar med att det är platsbrist på Käpplunda.

Besked i torsdags

– Är det för få klassrum, får liten skolgård, för liten matsal? Vi vet inte. Vi har bara fått veta att det är fullt, säger Thomas Liberg, boende i Ulveket.

I torsdags fick så föräldrarna beskedet de inte ville ha – alla barn får inte plats på Käpplunda och 14 barn placeras därför på Rydskolan.

– Vi har två barn, en son som nu går i årskurs två på Käpplundaskolan, vår sexåriga dotter placeras på Rydskolan. Det känns självklart inte alls bra – att man till och med delar på syskon är upprörande.

Han tänker bland annat på den praktiska biten, barnen ska köras och hämtas vid olika skolor.

– Det blir krångligt, men jag tänker också på att barnen hade sett fram emot att gå på samma skola, att storebror skulle ta hand om lillasyster när hon börjar skolan.

Jessica Johansson är i samma situation. Dottern placeras på Rydskolan och sonen går redan på Käpplunda.

– Vi har blivit respektlöst behandlade av kommunen, det känns väldigt jobbigt. Varför går det inte att lösa? Det handlar om 14 barn!

Förstår föräldrarna

Gustaf Olsson, sektorschef för barn och utbildning, säger till SLA att han förstår föräldrarnas känslor.

– Det är beklagligt att det har blivit så här, men tyvärr gick det inte att lösa. Vi har undersökt om det är möjligt med paviljonger, men det går inte beroende på att specialsalarna inte räcker till för fler elever på Käpplundaskolan.

– Skolan idag är lokaloptimerad med de drygt 500 elever som går där.

Viktig fråga

Enligt Olsson bottnar platsbristen i uteblivna friskoleetableringar.

– De hade plats för 700-800 elever och det påverkade givetvis kommunens planering för några år sedan. Väldigt sent beslutade de sig för att dra sig ur.

– Det tar det tid att arbeta i kapp den platsbrist som blev följden av det. Men jag kan säga att detta är en högt prioriterad fråga i kommunen.

Gustaf Olsson poängterar att dialogen med föräldrarna varit bra och saklig – trots att de varit besvikna.