16 mar 2015 09:54

16 mar 2015 10:29

Kungsgatan avstängd för ombygggnad – igen

Från och med i morse är Kungsgatan avstängd. Den byggs om för att skapa en gång- och cykelväg längs gatans norra sida.

Det är en naturlig fortsättning på höstens arbete då en gång- och cykelväg byggdes från Badhusgatan ner till Rådhusgatan.

Nu fortsätter ombyggnaden med att gång- och cykelvägen förlängs ner till Trädgårdsgatan.

På gatans södra del kommer det att skapas parkeringsfickor och det kommer även att planteras träd längs gatan.

Trafiken leds om via Skolgatan och entreprenör är NCC.

Det är en naturlig fortsättning på höstens arbete då en gång- och cykelväg byggdes från Badhusgatan ner till Rådhusgatan.

Nu fortsätter ombyggnaden med att gång- och cykelvägen förlängs ner till Trädgårdsgatan.

På gatans södra del kommer det att skapas parkeringsfickor och det kommer även att planteras träd längs gatan.

Trafiken leds om via Skolgatan och entreprenör är NCC.