16 mar 2015 15:46

16 mar 2015 17:39

Next Skövde följde inte lagen

Next Skövde AB:s konsultavtal med ordförande Claes Bjerkne följde inte Lagen om offentlig upphandling. Det framgår av revisorernas granskningsberättelse som blev offentlig på måndagseftermiddagen.

Avtalet med Bjerkne började gälla i maj 2013 och var inledningsvis på sex månader. Det förlängdes senare året ut och sedan i ytterligare två sexmånadersperioder under 2014.

Det ursprungliga avtalet är undertecknat av dåvarande vice ordförande Johan Ask (S) och ledamoten Katarina Jonsson (M).

Utan motivering

Förlängningarna av avtalet har inte tagits upp i några styrelsebeslut.

Lekmannarevisorn Leif Eriksson konstaterar i sin bedömning att styrelsen beslutat att anlita Bjerknes tjänster utan upphandling och utan skriftlig motivering till varför upphandling inte sker.

Hans uppfattning är att styrelsen borde ha motiverat varför man från början inte tillfrågade fler för den upphandlade tjänsten.

Leif Eriksson pekar på att förlängningarna sker på ett sätt som kan uppfattas som otillåten direktupphandling då köpet delas upp i mindre delar och därmed undkommer gränsen för direktupphandling. Han säger till SLA att han anser att bolagen inte följde Lagen om offentlig upphandling när avtalen förlängdes gång efter gång.

– Bolaget har genat i kurvorna, säger Leif Eriksson.

Avtalet kommer att kosta bolaget cirka en miljon kronor fram tills att Bjerkne slutar vid årsstämman i maj.

Leif Eriksson riktar ingen kritik mot bolaget, men uppmanar bolaget att pröva frågan om att tillämpa kommunens upphandlingspolicy.

Next har nyligen beslutat om nya regler för direktupphandlingar. Vid köp mellan 100 000 och 506 000 kronor ska i normalfallet tre olika offerter tas in.

Friar

Granskningen omfattar även upphandlingen av en ny webb där Mobile Storytelling vann anbudsutvärderingen. Ett bolag som både Claes Bjerkne och sonen har ägande i.

Här anser revisorn att Next gjort vad man kan begära av bolaget. Tjänsten har upphandlats på ett korrekt sätt och ordförande Bjerkne anmälde jäv.

Den tredje delen av granskningen gällde upphandling av evenemangschef. Även där friar granskningen bolaget. Upphandlingen genomfördes korrekt.

Avtalet med Bjerkne började gälla i maj 2013 och var inledningsvis på sex månader. Det förlängdes senare året ut och sedan i ytterligare två sexmånadersperioder under 2014.

Det ursprungliga avtalet är undertecknat av dåvarande vice ordförande Johan Ask (S) och ledamoten Katarina Jonsson (M).

Utan motivering

Förlängningarna av avtalet har inte tagits upp i några styrelsebeslut.

Lekmannarevisorn Leif Eriksson konstaterar i sin bedömning att styrelsen beslutat att anlita Bjerknes tjänster utan upphandling och utan skriftlig motivering till varför upphandling inte sker.

Hans uppfattning är att styrelsen borde ha motiverat varför man från början inte tillfrågade fler för den upphandlade tjänsten.

Leif Eriksson pekar på att förlängningarna sker på ett sätt som kan uppfattas som otillåten direktupphandling då köpet delas upp i mindre delar och därmed undkommer gränsen för direktupphandling. Han säger till SLA att han anser att bolagen inte följde Lagen om offentlig upphandling när avtalen förlängdes gång efter gång.

– Bolaget har genat i kurvorna, säger Leif Eriksson.

Avtalet kommer att kosta bolaget cirka en miljon kronor fram tills att Bjerkne slutar vid årsstämman i maj.

Leif Eriksson riktar ingen kritik mot bolaget, men uppmanar bolaget att pröva frågan om att tillämpa kommunens upphandlingspolicy.

Next har nyligen beslutat om nya regler för direktupphandlingar. Vid köp mellan 100 000 och 506 000 kronor ska i normalfallet tre olika offerter tas in.

Friar

Granskningen omfattar även upphandlingen av en ny webb där Mobile Storytelling vann anbudsutvärderingen. Ett bolag som både Claes Bjerkne och sonen har ägande i.

Här anser revisorn att Next gjort vad man kan begära av bolaget. Tjänsten har upphandlats på ett korrekt sätt och ordförande Bjerkne anmälde jäv.

Den tredje delen av granskningen gällde upphandling av evenemangschef. Även där friar granskningen bolaget. Upphandlingen genomfördes korrekt.