17 mar 2015 05:00

17 mar 2015 07:24

Föräldrar överklagar skolbeslut

– Vi kommer att överklaga beslutet! Vi accepterar inte kommunens motivering till varför vår dotter inte får gå på Käpplunda, säger föräldern Thomas Liberg.

Paula Bäckman (C) beklagar den uppkomna situationen.

Alla sexåringar som vill börja i förskolklass på Käpplundaskolan till hösten får inte plats. I stället har kommunen placerat de 14 barn det handlar om på Rydskolan. Redan nu står det klart att föräldrar kommer att överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd.

– Vi tänker överklaga och har nu begärt ut alla handlingar i ärendet, säger Thomas Liberg.

”Märkligt”

I beslutet står bland annat ”placering vid önskad skolenhet har inte kunnat tillgodoses av organisatoriska skäl”.

– Jag tycker fortfarande att det är märkligt att man inte kan få in 14 barn till på en skola som rymmer över 500 barn.

I och med placeringsbesluten delas barn som gått förskolan tillsammans, liksom syskon. Det är barn boende i Ulveket som nu räknas till Ryd. Till och med på måndagen gällde det även vissa barn i Hasselbacken, boende på östra sidan om Inga Karls väg. Men under måndagen kom ett förtydligande från kommunen att Hasselbacken inte ingår i Ulveket för placeringar till hösten, vilket kommer att innebära att just de barnen trots allt räknas till Käpplunda.

”Rät att överklaga”

Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger till SLA att hon självklart önskar att problemen aldrig hade uppstått.

– Ett tråkigt beslut att fatta. Men föräldrarna har ju rätt att överklaga och hur utfallet blir där kan vi ju inte veta. Men Käpplundskolan har redan i dag fler elever än den är beräknad för.

Viktig fråga

Bäckman konstaterar att problemen med trångbodda skolor i kommunen bottnar i att man förlitat sig på friskoleetableringar som aldrig blev av.

– Att hitta lösningar är nu därför en prioriterad fråga. Vår nämnd har i dagarna träffat kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören och andra tjänstemän för att se vad man kan göra.

– Det ska ju byggas nya skolor 2018 och 2019, men det kan ju också vara så att vi kanske måste bygga ut befintliga skolor.

Alla sexåringar som vill börja i förskolklass på Käpplundaskolan till hösten får inte plats. I stället har kommunen placerat de 14 barn det handlar om på Rydskolan. Redan nu står det klart att föräldrar kommer att överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd.

– Vi tänker överklaga och har nu begärt ut alla handlingar i ärendet, säger Thomas Liberg.

”Märkligt”

I beslutet står bland annat ”placering vid önskad skolenhet har inte kunnat tillgodoses av organisatoriska skäl”.

– Jag tycker fortfarande att det är märkligt att man inte kan få in 14 barn till på en skola som rymmer över 500 barn.

I och med placeringsbesluten delas barn som gått förskolan tillsammans, liksom syskon. Det är barn boende i Ulveket som nu räknas till Ryd. Till och med på måndagen gällde det även vissa barn i Hasselbacken, boende på östra sidan om Inga Karls väg. Men under måndagen kom ett förtydligande från kommunen att Hasselbacken inte ingår i Ulveket för placeringar till hösten, vilket kommer att innebära att just de barnen trots allt räknas till Käpplunda.

”Rät att överklaga”

Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger till SLA att hon självklart önskar att problemen aldrig hade uppstått.

– Ett tråkigt beslut att fatta. Men föräldrarna har ju rätt att överklaga och hur utfallet blir där kan vi ju inte veta. Men Käpplundskolan har redan i dag fler elever än den är beräknad för.

Viktig fråga

Bäckman konstaterar att problemen med trångbodda skolor i kommunen bottnar i att man förlitat sig på friskoleetableringar som aldrig blev av.

– Att hitta lösningar är nu därför en prioriterad fråga. Vår nämnd har i dagarna träffat kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören och andra tjänstemän för att se vad man kan göra.

– Det ska ju byggas nya skolor 2018 och 2019, men det kan ju också vara så att vi kanske måste bygga ut befintliga skolor.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.