17 mar 2015 14:25

17 mar 2015 14:26

Turtle ändrar text på avfettning

SKÖVDE: Ny formulering efter SLA:s artikel

Efter att SLA uppmärksammade den felaktiga texten på Turtles Svanenmärkta avfettningsflaskor tvingas nu producenten att trycka upp nya etiketter.

Turtles vilseledande tvättråd upptäcktes av en uppmärksam skaraborgare som i sin tur tog ärendet vidare till Miljösamverkan östra Skaraborg. På flaskan uppmanades privatpersoner att tvätta bilen på en plats vid en gatubrunn som leder till ett kommunalt reningsverk.

Men dagvatten som rinner ned i dessa brunnar hamnar till slut i naturen, vilket innebär att det miljömärkta budskapet i stället får motsatt effekt.

Efter SLA:s artikel i förra veckan agerade Miljömärkning Sverige snabbt. Nordiska Svanenhandläggare tog kontakt med Turtle och krävde att texten skulle ändras till ” För att skona miljön – välj en tvättplats där vattnet leds till ett reningsverk”.

– De trycker upp nya etiketter och dessa flaskor kommer snart vara ute i handeln, säger Anna Norberg på Miljömärkning Sverige.

Turtles vilseledande tvättråd upptäcktes av en uppmärksam skaraborgare som i sin tur tog ärendet vidare till Miljösamverkan östra Skaraborg. På flaskan uppmanades privatpersoner att tvätta bilen på en plats vid en gatubrunn som leder till ett kommunalt reningsverk.

Men dagvatten som rinner ned i dessa brunnar hamnar till slut i naturen, vilket innebär att det miljömärkta budskapet i stället får motsatt effekt.

Efter SLA:s artikel i förra veckan agerade Miljömärkning Sverige snabbt. Nordiska Svanenhandläggare tog kontakt med Turtle och krävde att texten skulle ändras till ” För att skona miljön – välj en tvättplats där vattnet leds till ett reningsverk”.

– De trycker upp nya etiketter och dessa flaskor kommer snart vara ute i handeln, säger Anna Norberg på Miljömärkning Sverige.