18 mar 2015 06:00

18 mar 2015 07:18

Företagare missnöjda med polisen

27 Skövdeföretag deltog i undersökning

Många företagare känner sig uppgivna när de utsatts för brott visar en färsk undersökning.

– Tyvärr är det en skrämmande utveckling, säger Maria Derner, regionchef Företagarna.

Företagarna i Västra Götaland har länge känt på sig i kontakter med sina cirka 7000 medlemsföretag – småföretag med mellan en och 50 anställda – att utvecklingen går åt fel håll.

– Vi har även i tidigare rapporter sett att medlemmarna inte är helt nöjda med polisens insatser vid brott. Den nu gjorda undersökningen visar tyvärr att det är värre än så, säger Maria Derner, regionchef Företagarna i Västra Götaland.

Frågorna i undersökningen har besvarats av knappt 1300 företagare – 27 av dem i Skövde – vilket är en bra svarsfrekvens.

– En tredjedel av dem uppger att de under de senaste fem åren utsatts för ett eller flera inbrott och nästan lika många har utsatts för ekonomiska brott, många av brotten rör bluffakturor.

Flertalet anser visserligen att de fått ett bra bemötande av polisen efter inbrott men nästan 9 av 10 företagare anger att polisens arbete inte bidrog till att brottet klarades upp.

Och åtta av tio företagare saknar polisens lokala närvaro.

– Det är allvarligt! Antingen finns polisen inte på platsen längre, eller så kommer de inte när företagarna ringer och kommer de så läggs utredningen ändå ner ganska snabbt.

Att drabbas av brott är jobbigt rent personligt, men för en företagare kan det leda till så mycket mer.

– De kanske tvingas höja priserna, ändra öppettider och investera i säkerhetsutrustning.

Endast sex procent av företagarna i undersökningen har fått tips av polisen på hur de kan förebygga inbrott på sina företag.

– Där kanske polisen kunde göra mer.

Undersökningen kommer nu också att presenteras för polisen.

Företagarna i Västra Götaland har länge känt på sig i kontakter med sina cirka 7000 medlemsföretag – småföretag med mellan en och 50 anställda – att utvecklingen går åt fel håll.

– Vi har även i tidigare rapporter sett att medlemmarna inte är helt nöjda med polisens insatser vid brott. Den nu gjorda undersökningen visar tyvärr att det är värre än så, säger Maria Derner, regionchef Företagarna i Västra Götaland.

Frågorna i undersökningen har besvarats av knappt 1300 företagare – 27 av dem i Skövde – vilket är en bra svarsfrekvens.

– En tredjedel av dem uppger att de under de senaste fem åren utsatts för ett eller flera inbrott och nästan lika många har utsatts för ekonomiska brott, många av brotten rör bluffakturor.

Flertalet anser visserligen att de fått ett bra bemötande av polisen efter inbrott men nästan 9 av 10 företagare anger att polisens arbete inte bidrog till att brottet klarades upp.

Och åtta av tio företagare saknar polisens lokala närvaro.

– Det är allvarligt! Antingen finns polisen inte på platsen längre, eller så kommer de inte när företagarna ringer och kommer de så läggs utredningen ändå ner ganska snabbt.

Att drabbas av brott är jobbigt rent personligt, men för en företagare kan det leda till så mycket mer.

– De kanske tvingas höja priserna, ändra öppettider och investera i säkerhetsutrustning.

Endast sex procent av företagarna i undersökningen har fått tips av polisen på hur de kan förebygga inbrott på sina företag.

– Där kanske polisen kunde göra mer.

Undersökningen kommer nu också att presenteras för polisen.