18 mar 2015 07:00

18 mar 2015 07:00

Lorentzon la inget bud

Fem anbudsgivare konkurrerade om att få bygga Regionens Hus i Skövde.
Flera lokala aktörer fanns med, men inte Skövdebaserade fastighetsägaren Arne Lorentzon.

Det står klart sedan anbudsutvärderingen blivit offentlig. Göteborgsbaserade och snabbväxande Serneke bygg AB fick den högsta poängen i utvärderingen:

1) Serneke bygg AB 110,13 poäng.

2) Skanska Sv AB 98,73 p

3) Skeppsviken Fastighets AB 94,05 p

4) Peab Fastutv AB 91,83

5) Västerhuset AB 83,06.

Billigare hyra

Serneke hade högst poäng i utseende, men lade framför allt det anbud som innebar den billigaste hyran för Västra Götalandsregionen.

Årshyran för regionens del blir 12,5 miljoner kronor enligt Bosse Svensson vid Västfastigheter, regionens fastighetsbolag. Skeppsviken och Skanska kom närmast med drygt 15 miljoner kronor.

Väldigt nöjda

– Vi är väldigt nöjda med utfallet. I de bedömningar som tidigare gjorts gissade vi på 15 miljoner kronor, säger Bosse Svensson.

I dag sitter de aktuella verksamheterna på åtta olika adresser med en total hyreskostnad om 15,6 miljoner kronor. Enligt Svensson sparar man 2,5 miljoner kronor på städ, IT och intern service när allt samlas under samma tak.

Arne Lorentons fastighetsprojekt är förknippade med flera offentliga satsningar i Skövde. Högskolan, GSP och nya tingsrätten är några av de tidigare projekten. Historiskt har han varit med i diskussionerna kring framtiden för kvarteret Mode, men när anbudsutvärderingen nu blivit offentlig står det klar att hans bolag inte lämnat anbud.

Inget anbud

– Det stämmer. Vi lämnade inget pris. Vi beslutade det ganska tidigt efter att vi inte fått de svar vi ville ha av kommunen. Det är ingen protest utan mer ett faktum, säger Lorentzon.

Han välkomnar beskedet att Regionens hus ska byggas i Skövde, men säger att han saknar en helhetslösning för Modetomten.

Dels för att få större samverkan med högskolan på andra sidan Hjovägen och dels för att tidigare ha en klar lösning på parkeringssituationen.

– Jag ville ha i hop kombinationen mellan högskolan och regionen och en lösning för parkeringsfrågan i tillräcklig stor omfattning. Det spelar ingen roll om man har lediga platser någon annanstans, det är kunden som styr, säger Lorentzon.

Det står klart sedan anbudsutvärderingen blivit offentlig. Göteborgsbaserade och snabbväxande Serneke bygg AB fick den högsta poängen i utvärderingen:

1) Serneke bygg AB 110,13 poäng.

2) Skanska Sv AB 98,73 p

3) Skeppsviken Fastighets AB 94,05 p

4) Peab Fastutv AB 91,83

5) Västerhuset AB 83,06.

Billigare hyra

Serneke hade högst poäng i utseende, men lade framför allt det anbud som innebar den billigaste hyran för Västra Götalandsregionen.

Årshyran för regionens del blir 12,5 miljoner kronor enligt Bosse Svensson vid Västfastigheter, regionens fastighetsbolag. Skeppsviken och Skanska kom närmast med drygt 15 miljoner kronor.

Väldigt nöjda

– Vi är väldigt nöjda med utfallet. I de bedömningar som tidigare gjorts gissade vi på 15 miljoner kronor, säger Bosse Svensson.

I dag sitter de aktuella verksamheterna på åtta olika adresser med en total hyreskostnad om 15,6 miljoner kronor. Enligt Svensson sparar man 2,5 miljoner kronor på städ, IT och intern service när allt samlas under samma tak.

Arne Lorentons fastighetsprojekt är förknippade med flera offentliga satsningar i Skövde. Högskolan, GSP och nya tingsrätten är några av de tidigare projekten. Historiskt har han varit med i diskussionerna kring framtiden för kvarteret Mode, men när anbudsutvärderingen nu blivit offentlig står det klar att hans bolag inte lämnat anbud.

Inget anbud

– Det stämmer. Vi lämnade inget pris. Vi beslutade det ganska tidigt efter att vi inte fått de svar vi ville ha av kommunen. Det är ingen protest utan mer ett faktum, säger Lorentzon.

Han välkomnar beskedet att Regionens hus ska byggas i Skövde, men säger att han saknar en helhetslösning för Modetomten.

Dels för att få större samverkan med högskolan på andra sidan Hjovägen och dels för att tidigare ha en klar lösning på parkeringssituationen.

– Jag ville ha i hop kombinationen mellan högskolan och regionen och en lösning för parkeringsfrågan i tillräcklig stor omfattning. Det spelar ingen roll om man har lediga platser någon annanstans, det är kunden som styr, säger Lorentzon.