18 mar 2015 05:00

18 mar 2015 05:00

Next: "Vi trodde vi gjorde rätt"

– Gjorde vi en miss är det bara att beklaga.
Det säger Johan Ask (S) i en kommentar till revisorernas granskningsrapport för Next Skövde.

Han satt som vice ordförande när bolaget skrev det omdiskuterade avtalet med Claes Bjerkne. Efter en turbulent tid där både Per Ekberg (vd) och Conny Brännberg (ordförande) tvingats bort blev Bjerkne lösningen som ny ordförande.

– Vi diskuterade att ha honom som arbetande ordförande, men valde i stället den här konstruktionen, säger Ask.

Under gränsen

Next anlitade Bjerkne som konsult i sex månader och avtalet förlängdes sedan i ytterligare omgångar vilket strider mot Lagen om offentlig upphandling enligt lekmannarevisorn Leif Eriksson. Första avtalet var värt 260 000 kronor vilket är under dåvarande gräns för direktupphandling.

– Gjorde vi en miss är det bara att beklaga. Vi trodde att vi gjorde rätt och för mig fanns det inte att vi behövde göra en upphandling när avtalet förlängdes. Jag var inte säker på att det skulle förlängas när vi skrev det första, men Claes gjorde ett bra arbete och var mitt inne i det. Hade känts konstigt att göra en upphandling där någon skulle fortsätta hans arbete, säger Ask.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) är inne på samma linje.

– Felet var att vi hade en formulering i avtalet om en förlängning. Den klausulen borde inte ha varit med. Ingången var att avtalet bara skulle vara i sex månader, säger Jonsson som var ledamot i bolaget då.

– Det är olyckligt, men det är bara ett formaliafel. Vi gjorde då bedömningen att vi kunde göra så här. Vi kunde ha valt att låta fullmäktige ändra ordförandearvodet, men det kändes som en bökigare process.

Var för förlängdes då avtalet?

– Bolaget var i behov av det och hade dränerats på resurser. Behovet var större än vad vi först anade, säger Jonsson, som pekar på att ingen lidit skada av ingen upphandling gjordes.

Av granskningsrapporten framgår att Nexts styrelse beslutade att anlita Bjerkne som konsult den 22 maj 2013. Men redan den 13 maj presenterades han vid en presskonferens där även konsultavtalet redovisade.

Johan Ask säger att styrelsen var överens redan vid presskonferensen och inte heller Katarina Jonsson ser någon problematik att det då saknades ett formellt beslut.

– Vi ville gå ut för att få slut på alla spekulationer och alla var överens om beslutet.

Han satt som vice ordförande när bolaget skrev det omdiskuterade avtalet med Claes Bjerkne. Efter en turbulent tid där både Per Ekberg (vd) och Conny Brännberg (ordförande) tvingats bort blev Bjerkne lösningen som ny ordförande.

– Vi diskuterade att ha honom som arbetande ordförande, men valde i stället den här konstruktionen, säger Ask.

Under gränsen

Next anlitade Bjerkne som konsult i sex månader och avtalet förlängdes sedan i ytterligare omgångar vilket strider mot Lagen om offentlig upphandling enligt lekmannarevisorn Leif Eriksson. Första avtalet var värt 260 000 kronor vilket är under dåvarande gräns för direktupphandling.

– Gjorde vi en miss är det bara att beklaga. Vi trodde att vi gjorde rätt och för mig fanns det inte att vi behövde göra en upphandling när avtalet förlängdes. Jag var inte säker på att det skulle förlängas när vi skrev det första, men Claes gjorde ett bra arbete och var mitt inne i det. Hade känts konstigt att göra en upphandling där någon skulle fortsätta hans arbete, säger Ask.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) är inne på samma linje.

– Felet var att vi hade en formulering i avtalet om en förlängning. Den klausulen borde inte ha varit med. Ingången var att avtalet bara skulle vara i sex månader, säger Jonsson som var ledamot i bolaget då.

– Det är olyckligt, men det är bara ett formaliafel. Vi gjorde då bedömningen att vi kunde göra så här. Vi kunde ha valt att låta fullmäktige ändra ordförandearvodet, men det kändes som en bökigare process.

Var för förlängdes då avtalet?

– Bolaget var i behov av det och hade dränerats på resurser. Behovet var större än vad vi först anade, säger Jonsson, som pekar på att ingen lidit skada av ingen upphandling gjordes.

Av granskningsrapporten framgår att Nexts styrelse beslutade att anlita Bjerkne som konsult den 22 maj 2013. Men redan den 13 maj presenterades han vid en presskonferens där även konsultavtalet redovisade.

Johan Ask säger att styrelsen var överens redan vid presskonferensen och inte heller Katarina Jonsson ser någon problematik att det då saknades ett formellt beslut.

– Vi ville gå ut för att få slut på alla spekulationer och alla var överens om beslutet.