19 mar 2015 17:04

19 mar 2015 17:05

Ambulansverksamhet stoppas

Två stycken transportambulanser på Skaraborgs sjukhus stoppas från ambulansverksamhet på grund av allvarlig risk för belastningsskador.

Sedan nya ambulanser har tagits i bruk stoppar nu Kommunals skyddsombud för Skaraborgs sjukhus två stycken transportambulanser från att användas inom ambulansverksamhet. De nya ambulanserna uppges utgöra en allvarlig risk för belastningsskador. Skyddsstoppet började gälla under måndagen, och beslutet är förankrat med ambulanschef i beredskap, Jan Eriksson.

Sedan nya ambulanser har tagits i bruk stoppar nu Kommunals skyddsombud för Skaraborgs sjukhus två stycken transportambulanser från att användas inom ambulansverksamhet. De nya ambulanserna uppges utgöra en allvarlig risk för belastningsskador. Skyddsstoppet började gälla under måndagen, och beslutet är förankrat med ambulanschef i beredskap, Jan Eriksson.