19 mar 2015 20:55

19 mar 2015 20:57

Medaljerades för FN-ledd insats i Mali

SKÖVDE: 20 soldater fick medalj

20 soldater från Skaraborgs regemente P4 medaljerades under torsdagskvällen för den FN-ledde stabiliseringsinsatsen i Mali.

Vid den FN-ledda insatsen i Bamako finns sedan våren 2013 svenska stabsofficerare.

Under hösten 2014 var det soldater från Skaraborgs regemente som skötte bevakningen.

20 soldater som under hösten har skött bevakningsuppgifter i Bamako i Mali medaljerades under torsdagskvällen för sin insats.

– När regementet har personal insatt, så är hela regementet insatt. Internationella insatser ligger oss varmt om hjärtat, säger regementschefen Fredrik Ståhlberg.

– Jag är stolt över att få välkomna dem hem till Sverige igen, säger han.

Vid den FN-ledda insatsen i Bamako finns sedan våren 2013 svenska stabsofficerare.

Under hösten 2014 var det soldater från Skaraborgs regemente som skötte bevakningen.

20 soldater som under hösten har skött bevakningsuppgifter i Bamako i Mali medaljerades under torsdagskvällen för sin insats.

– När regementet har personal insatt, så är hela regementet insatt. Internationella insatser ligger oss varmt om hjärtat, säger regementschefen Fredrik Ståhlberg.

– Jag är stolt över att få välkomna dem hem till Sverige igen, säger han.