19 mar 2015 17:37

19 mar 2015 17:37

Pris för digitalt problem

HÖGSKOLAN: Eva-Maria Ternblad fick mångfaldsstipendiet

Eva-Maria Ternblad belönas med högskolans mångfaldsstipendium för sitt examensarbete om äldres problem när alltmer information blir digital.

Eva-Maria Ternblad skrev sin c-uppsats, „När mormors resa blir digital”, förra våren och belönades i går med mångfaldsstipendiet för 2014. Något hon naturligtvis tycker är jätteroligt. Hon studerade tidigare på det kognitionsvetenskapliga programmet och via Statens väg- och transportforskningsinstitut kom hon i kontakt med problematiken med tidtabeller som i allt högre utsträckning blir digitala.

– Häftena med de samlade tidtabellerna har försvunnit på många ställen, och i stället finns det lösa blad. Något som gör det krångligare för de äldre som inte har en smartphone, säger Eva-Maria.

Äldre som använder datorer men inte smartphones kan hitta tabellerna där men det blir ett planerade som mer är bundet vid hemmet.

– Häftet var för dem vad de smarta telefonerna är för oss som har det. Många äldre är digitala, men inte mobilt digitala.

På torsdagsförmiddagen delade högskolans rektor Sigbritt Karlsson ut stipendiet som bestod av diplom, blommor och 5 000 kronor.

– Det här berör mig personligen eftersom jag nästan dagligen pratar med min mamma om hur hon ska hantera sin ipad, säger Sigbritt Karlsson, och fortsätter:

– Eva-Maria tar upp en aktuell problematik som speglar samhällsutvecklingen.

För att få stipendiet måste arbetet vara aktuellt, originellt, nyskapande och spegla samhällsutvecklingen. Det ska också vara angeläget och till nytta för flera. Juryn består av mångfaldsgruppen på högskolan och rektor fattar beslutet. I år fick dessutom Hanna Tenenbaum och Emilie Andersson ett hedersomnämnande för uppsatsen ”Pappor med förlossningsdepression”.

Eva-Maria Ternblad skrev sin c-uppsats, „När mormors resa blir digital”, förra våren och belönades i går med mångfaldsstipendiet för 2014. Något hon naturligtvis tycker är jätteroligt. Hon studerade tidigare på det kognitionsvetenskapliga programmet och via Statens väg- och transportforskningsinstitut kom hon i kontakt med problematiken med tidtabeller som i allt högre utsträckning blir digitala.

– Häftena med de samlade tidtabellerna har försvunnit på många ställen, och i stället finns det lösa blad. Något som gör det krångligare för de äldre som inte har en smartphone, säger Eva-Maria.

Äldre som använder datorer men inte smartphones kan hitta tabellerna där men det blir ett planerade som mer är bundet vid hemmet.

– Häftet var för dem vad de smarta telefonerna är för oss som har det. Många äldre är digitala, men inte mobilt digitala.

På torsdagsförmiddagen delade högskolans rektor Sigbritt Karlsson ut stipendiet som bestod av diplom, blommor och 5 000 kronor.

– Det här berör mig personligen eftersom jag nästan dagligen pratar med min mamma om hur hon ska hantera sin ipad, säger Sigbritt Karlsson, och fortsätter:

– Eva-Maria tar upp en aktuell problematik som speglar samhällsutvecklingen.

För att få stipendiet måste arbetet vara aktuellt, originellt, nyskapande och spegla samhällsutvecklingen. Det ska också vara angeläget och till nytta för flera. Juryn består av mångfaldsgruppen på högskolan och rektor fattar beslutet. I år fick dessutom Hanna Tenenbaum och Emilie Andersson ett hedersomnämnande för uppsatsen ”Pappor med förlossningsdepression”.