19 mar 2015 06:00

19 mar 2015 07:22

Skövdebostäders vinst till flygplatsen

"Skatteoptimering för Skövdeborna bästa"

Delar av AB Skövdebostäder vinst går till att täcka underskott i Skövde flygplats AB. 6,2 miljoner kronor förs över till flygplatsbolaget i koncernbidrag.

Det framgår av de koncernbidrag som moderbolaget Skövde stadshus AB beslutat om. Vinstgivande AB Skövdebostäder får bidra med 8,5 miljoner kronor och Skövde Värmeverk med 0,8 mkr.

Pengarna slussas vidare för att täcka underskott i systerbolagen Kreativa hus (1,05 mk), Skövde flygplats (6,25 mkr), Next Skövde (0,7 mkr), Skövdenät (0,95 mk) och Skövde stadshus ( (0,35 mkr).

Historiskt är det första gången som kommunen via sitt moderbolag Skövde stadshus tar av sitt välmående bostadsbolag på det här sättet.

Möjligheten till värdeöverföring från bostadsbolag är starkt reglerat, men upplägget blir möjligt när Skövde stadshus samtidigt beviljar ett aktieägartillskott i form av ett skuldebrev på 6,63 miljoner kronor. Enligt en fotnot i Skövdebostäders årsredovisning är upplägget accepterat av Boverket och i praxis. Därmed sparar kommunkoncernen cirka två miljoner kronor i statlig bolagsskatt.

– Det är skatteoptimering för Skövdebornas bästa och helt enligt reglerna. Många kommunkoncerner utnyttjar den möjligheten. Vi betalar mindre i skatt och det kommer Skövdeborna till gagn. Det vore ologiskt att inte utnyttja den möjligheten, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Det finns dock kritiska röster. Bernt Blomgren (MP) i Skövdebostäders styrelse har reserverat sig med följande protokollsskrivning:

– Kreativ bokföring med syftet att undvika skatt anser jag vara etiskt oförsvarbart och ovärdigt en skattefinansierad kommun. Detta oavsett om kryphålet är lagligt eller inte.

Det framgår av de koncernbidrag som moderbolaget Skövde stadshus AB beslutat om. Vinstgivande AB Skövdebostäder får bidra med 8,5 miljoner kronor och Skövde Värmeverk med 0,8 mkr.

Pengarna slussas vidare för att täcka underskott i systerbolagen Kreativa hus (1,05 mk), Skövde flygplats (6,25 mkr), Next Skövde (0,7 mkr), Skövdenät (0,95 mk) och Skövde stadshus ( (0,35 mkr).

Historiskt är det första gången som kommunen via sitt moderbolag Skövde stadshus tar av sitt välmående bostadsbolag på det här sättet.

Möjligheten till värdeöverföring från bostadsbolag är starkt reglerat, men upplägget blir möjligt när Skövde stadshus samtidigt beviljar ett aktieägartillskott i form av ett skuldebrev på 6,63 miljoner kronor. Enligt en fotnot i Skövdebostäders årsredovisning är upplägget accepterat av Boverket och i praxis. Därmed sparar kommunkoncernen cirka två miljoner kronor i statlig bolagsskatt.

– Det är skatteoptimering för Skövdebornas bästa och helt enligt reglerna. Många kommunkoncerner utnyttjar den möjligheten. Vi betalar mindre i skatt och det kommer Skövdeborna till gagn. Det vore ologiskt att inte utnyttja den möjligheten, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Det finns dock kritiska röster. Bernt Blomgren (MP) i Skövdebostäders styrelse har reserverat sig med följande protokollsskrivning:

– Kreativ bokföring med syftet att undvika skatt anser jag vara etiskt oförsvarbart och ovärdigt en skattefinansierad kommun. Detta oavsett om kryphålet är lagligt eller inte.