20 mar 2015 05:00

20 mar 2015 05:00

Biogasbolag kan bli till salu

Göteborg Energi ser över sitt ägande

Göteborg Energi utesluter inte en framtida försäljning av förlusttyngda Skövde Biogas AB. Bolaget ska på sikt koncentrera sin verksamhet till Göteborg.

– I förlängningen ser vi över vårt ägande, men för tillfället fortsätter vi att stötta bolaget i att bli lönsamt, säger Andreas Rydbo, strategidirektör i Göteborg Energi.

SLA skrev i torsdagens tidning om hur Skövde Biogas AB gått back med 71 miljoner kronor på tre år. För 2014 blev resultatet -44 miljoner kronor sedan bolaget tvingats till kraftiga nedskrivningar.

– Vi ser allvarligt på att det blir ytterligare förluster i bolaget. Det bekymrar oss, men det är yttre omständigheter som drabbar biogasproduktionen. Vi skiljer oss inte från andra biogasproducenter utan det är en rejäl dipp på oljepriserna som påverkar, säger Andreas Rydbo.

Skövde Biogas AB är inte ensamt. Anläggningen i Sävsjö (som Göteborg Energi äger i hop med lokala bönder) gjorde -48 miljoner kronor i förlust 2014

Bolagets stora biogassatsning är dock Gobigas som kostade 1,5 miljard kronor att bygga upp. Där ska träavfall bli biogas.

Samtidigt pressas biogasproduktionen av osäkerhet kring framtida statliga stödmedel. Biogasen uppgraderas till fordonsgas och har skattelättnader året ut. 2016 försvinner den nedsatta förmånsbeskattningen för personbilar. Något som får många bilköpare att tveka till biogasalternativet.

– Utan skattebefrielser får svensk biogasproduktion ett oerhört tufft läge. Bristen på politiska besked gör förutsättningarna oklara, men vi upplever ändå att det pågår ett arbete inom regeringskansliet i frågan, säger Rydbo.

Samsyn med Skövde

Enligt honom ligger Göteborg Energi fast i sin satsning på biogas. Samtidigt pågår ett arbete att koncentrera verksamheten till Göteborg. Falbygdens Energi såldes 2013 och i januari i år inleddes en process i syfte att sälja Lidköpings Biogas AB.

Långsiktigt är strategin att sälja, men i dag finns inga sådana beslut säger Rydbo.

– I nuläget fortsätter vi att stötta bolaget och har en samsyn med Skövde kommun om att fortsätta. Bolaget har kapital för en tid framöver.

Göteborg Energi är majoritetsägare (51 procent) i Skövde Biogas AB. Skövde kommun äger resterande del och gemensant har parterna investerat 150 miljoner kronor i anläggningen.

– I förlängningen ser vi över vårt ägande, men för tillfället fortsätter vi att stötta bolaget i att bli lönsamt, säger Andreas Rydbo, strategidirektör i Göteborg Energi.

SLA skrev i torsdagens tidning om hur Skövde Biogas AB gått back med 71 miljoner kronor på tre år. För 2014 blev resultatet -44 miljoner kronor sedan bolaget tvingats till kraftiga nedskrivningar.

– Vi ser allvarligt på att det blir ytterligare förluster i bolaget. Det bekymrar oss, men det är yttre omständigheter som drabbar biogasproduktionen. Vi skiljer oss inte från andra biogasproducenter utan det är en rejäl dipp på oljepriserna som påverkar, säger Andreas Rydbo.

Skövde Biogas AB är inte ensamt. Anläggningen i Sävsjö (som Göteborg Energi äger i hop med lokala bönder) gjorde -48 miljoner kronor i förlust 2014

Bolagets stora biogassatsning är dock Gobigas som kostade 1,5 miljard kronor att bygga upp. Där ska träavfall bli biogas.

Samtidigt pressas biogasproduktionen av osäkerhet kring framtida statliga stödmedel. Biogasen uppgraderas till fordonsgas och har skattelättnader året ut. 2016 försvinner den nedsatta förmånsbeskattningen för personbilar. Något som får många bilköpare att tveka till biogasalternativet.

– Utan skattebefrielser får svensk biogasproduktion ett oerhört tufft läge. Bristen på politiska besked gör förutsättningarna oklara, men vi upplever ändå att det pågår ett arbete inom regeringskansliet i frågan, säger Rydbo.

Samsyn med Skövde

Enligt honom ligger Göteborg Energi fast i sin satsning på biogas. Samtidigt pågår ett arbete att koncentrera verksamheten till Göteborg. Falbygdens Energi såldes 2013 och i januari i år inleddes en process i syfte att sälja Lidköpings Biogas AB.

Långsiktigt är strategin att sälja, men i dag finns inga sådana beslut säger Rydbo.

– I nuläget fortsätter vi att stötta bolaget och har en samsyn med Skövde kommun om att fortsätta. Bolaget har kapital för en tid framöver.

Göteborg Energi är majoritetsägare (51 procent) i Skövde Biogas AB. Skövde kommun äger resterande del och gemensant har parterna investerat 150 miljoner kronor i anläggningen.