20 mar 2015 06:00

20 mar 2015 06:00

Sex överklagade Rönnen

Protesterar mot nya bostäder

Sex överklagande mot bostadsplanerna i Tingshusparken har nått Skövde kommun. Sista dagen att överklaga detaljplanen till länsstyrelsen är i dag.

Handlingarna är i flera av fallen underskrivna av flera personer, de flesta grannar i området.

Flera pekar på försämrade ljus- och solförhållanden på grund av den nya huskroppen. Andra vill bevara parken och de träd som finns där.

Undanhölls fakta

En klagande anser att fullmäktigeledamöterna undanhållits viktiga fakta inför beslutet som togs i slutet av februari. Där pekar man bland annat på byggnadsnämnden ändrade sig och upphävde ett tidigare beslut om att behandla parken varsamt.

En klagande anser att den nya detaljplanen strider mot plan- och bygglagen. Personen pekar på att femvåningsbyggnaden inte är utformad eller placerad på ett sätt som inte är lämpligt för stadsbilden.

En person anser att värdet på dennes bostadsrätt kommer att minska på grund av det minskade solinsläppet.

Skövde kommunfullmäktige har sagt ja till den nya detaljplanen som öppnar för bostäder i forna tingshuset samt i ett nytt femvåningshus i den nuvarande parken.

Handlingarna är i flera av fallen underskrivna av flera personer, de flesta grannar i området.

Flera pekar på försämrade ljus- och solförhållanden på grund av den nya huskroppen. Andra vill bevara parken och de träd som finns där.

Undanhölls fakta

En klagande anser att fullmäktigeledamöterna undanhållits viktiga fakta inför beslutet som togs i slutet av februari. Där pekar man bland annat på byggnadsnämnden ändrade sig och upphävde ett tidigare beslut om att behandla parken varsamt.

En klagande anser att den nya detaljplanen strider mot plan- och bygglagen. Personen pekar på att femvåningsbyggnaden inte är utformad eller placerad på ett sätt som inte är lämpligt för stadsbilden.

En person anser att värdet på dennes bostadsrätt kommer att minska på grund av det minskade solinsläppet.

Skövde kommunfullmäktige har sagt ja till den nya detaljplanen som öppnar för bostäder i forna tingshuset samt i ett nytt femvåningshus i den nuvarande parken.