20 mar 2015 13:57

20 mar 2015 13:57

Studenter stängs av för fusk

Två studenter stängs av från Högskolan i Skövde efter att de blivit påkomna med att fuska.

Den ena studenten hade plagierat andras texter till en inlämningsuppgift.

Studenten uppger att hon tyckte att uppgiften var svår och bad därför en studiekamrat om hjälp.

Kamraten hade lämnat in sin uppgift tidigare och läraren upptäckte att den nu avstängda studentens uppgift var mycket lik kamratens inlämnade arbete.

Den andra studenten hade också plagierat en inlämningsuppgift.

Dessutom hade studenten i ett tidigare skede fått tillsägelse att uppgiften innehöll en för stor andel som matchade andra källor.

Båda studenterna stängs av under en månad.

Den ena studenten hade plagierat andras texter till en inlämningsuppgift.

Studenten uppger att hon tyckte att uppgiften var svår och bad därför en studiekamrat om hjälp.

Kamraten hade lämnat in sin uppgift tidigare och läraren upptäckte att den nu avstängda studentens uppgift var mycket lik kamratens inlämnade arbete.

Den andra studenten hade också plagierat en inlämningsuppgift.

Dessutom hade studenten i ett tidigare skede fått tillsägelse att uppgiften innehöll en för stor andel som matchade andra källor.

Båda studenterna stängs av under en månad.