20 mar 2015 21:50

20 mar 2015 21:50

Vad är du mest stolt över?

Vart vill du helst bo och vilken är din favoritplats i stadskärnan?

Det är två av frågorna som Skövde kommun nu ber Skövdeborna svara på i en medborgarenkät. Totalt 1 200 personer kommer att få enkäten utskickad till sig och undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB.

Kommunen har fått välja ett antal tilläggsfrågor och avslutningsfrågan är ”Vad är du mest stolt över i Skövde kommun?

Vart vill du helst bo och vilken är din favoritplats i stadskärnan?

Det är två av frågorna som Skövde kommun nu ber Skövdeborna svara på i en medborgarenkät. Totalt 1 200 personer kommer att få enkäten utskickad till sig och undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB.

Kommunen har fått välja ett antal tilläggsfrågor och avslutningsfrågan är ”Vad är du mest stolt över i Skövde kommun?