21 mar 2015 14:17

21 mar 2015 14:17

Handlingsplan ska förbättra företagsklimatet

Näringslivsforum och kommunen har tagit fram en handlingsplan för att förbättra företagsklimatet.
– Vårt mål är att vara bland de 30 främsta kommunerna i Sverige, säger kommundirektör Tomas Fellbrandt.

Kundens behov ska sättas i första rummet. Mer konkret kan det innebära frukostmöten, bättre öppettider och bättre riktad information till olika aktörer. De inblandade vill ha mer dialog och fokus på attityder och förhållningssätt gentemot kunden.

Ny organisation

Kommunen lyfter själva fram den nya organisationen inom samhällsbyggnad. Verksamheter ligger i samma sektor.

– Det betyder att hela processen från mark till bygglov ligger inom sektor samhällsbyggnads ansvarsområde, vilket underlättar för den som vill etablera verksamhet i Skövde.

Pågående planarbeten ska redovisas tydligare.

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet bland Sveriges alla kommuner. Skövde låg vid den senaste mätningen på plats 55 av 290.

– Vi har högre ambitioner än så.

Kundens behov ska sättas i första rummet. Mer konkret kan det innebära frukostmöten, bättre öppettider och bättre riktad information till olika aktörer. De inblandade vill ha mer dialog och fokus på attityder och förhållningssätt gentemot kunden.

Ny organisation

Kommunen lyfter själva fram den nya organisationen inom samhällsbyggnad. Verksamheter ligger i samma sektor.

– Det betyder att hela processen från mark till bygglov ligger inom sektor samhällsbyggnads ansvarsområde, vilket underlättar för den som vill etablera verksamhet i Skövde.

Pågående planarbeten ska redovisas tydligare.

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet bland Sveriges alla kommuner. Skövde låg vid den senaste mätningen på plats 55 av 290.

– Vi har högre ambitioner än så.

  • Rikard Jansson