23 mar 2015 13:41

23 mar 2015 13:41

Gjorde privatärenden på arbetstid

En anställd i Skövde kommun har stängts av från sitt arbete. Enligt kommunens Lex Sarah-anmälan har den anställde vid upprepade tillfällen lämnat sin arbetsplats.

I anmälan beskrivs hur det är flera anställda som flera gånger lämnat arbetsplatsen för att utföra privata sysslor.

Arbetsplatsen är inom vård- och omsorgssektorn och enligt den Lex Sarah-anmälan som Skövde kommun upprättat är den person som stängts av den mest drivande.

Denne ska också ha hotat andra i arbetsgruppen om de rapporterar till enhetschefen.

Övriga som någon gång lämnat arbetsplatsen har fått ett skriftligt förtydligande från arbetsgivaren.

Allvarligt

Händelserna har inneburit att en brukare som är i stort omvårdnadsbehov lämnats ensam med bara en personal trots att denne är beviljas dubbelassistans. Kommunen skriver i sin anmälan att det funnits påtaglig risk för allvarligt missförhållanden under lång tid.

Avstängningen påbörjades i februari och händelsen Lex Sarah-anmäldes i början av mars.

I anmälan beskrivs hur det är flera anställda som flera gånger lämnat arbetsplatsen för att utföra privata sysslor.

Arbetsplatsen är inom vård- och omsorgssektorn och enligt den Lex Sarah-anmälan som Skövde kommun upprättat är den person som stängts av den mest drivande.

Denne ska också ha hotat andra i arbetsgruppen om de rapporterar till enhetschefen.

Övriga som någon gång lämnat arbetsplatsen har fått ett skriftligt förtydligande från arbetsgivaren.

Allvarligt

Händelserna har inneburit att en brukare som är i stort omvårdnadsbehov lämnats ensam med bara en personal trots att denne är beviljas dubbelassistans. Kommunen skriver i sin anmälan att det funnits påtaglig risk för allvarligt missförhållanden under lång tid.

Avstängningen påbörjades i februari och händelsen Lex Sarah-anmäldes i början av mars.