23 mar 2015 05:00

23 mar 2015 05:00

Hög kostnad för e-böcker

Läsvänlig nedladdning ökar i popularitet

Elektroniska böcker når fler läsare än någonsin. Samtidigt skjuter bibliotekens kostnader för utlåningen av e-böcker i höjden.
– Vi är låsta till dyra distributions- och förlagsavtal, säger Anna Gullstrand, bibliotekschef i Skövde.

Utlåningen av e-böcker har ökat kraftigt på kort tid.

I takt med att allt fler titlar blivit tillgängliga i digitalt format, samtidigt som surf- och läsplattan blivit var man och kvinnas (och barns) egendom, har e-böckerna stigit i efterfrågan.

Nya läsare

Förra året laddades 8 804 titlar ned via stadsbibliotekets hemsida för e-böcker. En fördubbling jämfört med bara för två år sedan.

– Det är jättekul att e-böckerna når ut till så många läsare, för jag är övertygad om att vi når nya läsargrupper som kanske inte vill, kan eller har möjlighet att låna vanliga pappersböcker. I det perspektivet öppnar den nya tekniken fantastiska möjligheter, säger Anna Gullstrand.

Pengafråga

Baksidan är de kraftigt ökande utgifterna som utlåningen för med sig. I fjol kostade nedladdningen av e-böcker 176 080 kronor för Skövde stadsbibliotek, en summa som fördubblats på två år och som väntas passera 200 000 kronor i år. Samtidigt har medieanslaget i budgetramen inte höjts en enda gång sedan 2002.

– Den digitala utvecklingen i vår verksamhet kan vi inte bromsa och det ska vi inte heller. Samtidigt är jag inte beredd att dra ned på inköp av pappersböcker till förmån för e-böckerna, för det är vår uppgift är främja och sprida alla former av läsning. Då får jag se om jag kan hitta andra lösningar, säger bibliotekschefen.

Dyra avtal

Att kostnaderna skjutit i höjden beror på att biblioteken är låsta av avtal där man betalar en summa för varje enskild nedladdning. Förhandlingsläget förbättras inte av att det endast finns några enstaka leverantörer av e-böcker på marknaden. Anna Gullstrand hoppas att Kungliga biblioteket kommer att vara pådrivande för att hitta en lösning mot dyra distributions- och förlagsavtal i framtiden. Många bibliotek har redan tvingats slopa satsningen på e-böcker av kostnadsskäl.

– Sveriges kommuner och landsting (SKL) är engagerade och har nått en uppgörelse med Natur & Kultur, men vi behöver avtal med fler bokförlag.

För att inte spräcka årets budget har biblioteket begränsat utlåningen till max fyra e-böcker per låntagare i månaden, och totalt 2 200 e-böcker för hela biblioteket per kvartal.

– Samtidigt har vi begränsat utbudet till e-böcker som kostar max 21 kronor per nedladdning. Det innebär att det dröjer några månader innan de allra nyaste böckerna finns tillgängliga, men vi erbjuder ändå ett väldigt stort och varierat utbud, säger Anna Gullstrand.

Utlåningen av e-böcker har ökat kraftigt på kort tid.

I takt med att allt fler titlar blivit tillgängliga i digitalt format, samtidigt som surf- och läsplattan blivit var man och kvinnas (och barns) egendom, har e-böckerna stigit i efterfrågan.

Nya läsare

Förra året laddades 8 804 titlar ned via stadsbibliotekets hemsida för e-böcker. En fördubbling jämfört med bara för två år sedan.

– Det är jättekul att e-böckerna når ut till så många läsare, för jag är övertygad om att vi når nya läsargrupper som kanske inte vill, kan eller har möjlighet att låna vanliga pappersböcker. I det perspektivet öppnar den nya tekniken fantastiska möjligheter, säger Anna Gullstrand.

Pengafråga

Baksidan är de kraftigt ökande utgifterna som utlåningen för med sig. I fjol kostade nedladdningen av e-böcker 176 080 kronor för Skövde stadsbibliotek, en summa som fördubblats på två år och som väntas passera 200 000 kronor i år. Samtidigt har medieanslaget i budgetramen inte höjts en enda gång sedan 2002.

– Den digitala utvecklingen i vår verksamhet kan vi inte bromsa och det ska vi inte heller. Samtidigt är jag inte beredd att dra ned på inköp av pappersböcker till förmån för e-böckerna, för det är vår uppgift är främja och sprida alla former av läsning. Då får jag se om jag kan hitta andra lösningar, säger bibliotekschefen.

Dyra avtal

Att kostnaderna skjutit i höjden beror på att biblioteken är låsta av avtal där man betalar en summa för varje enskild nedladdning. Förhandlingsläget förbättras inte av att det endast finns några enstaka leverantörer av e-böcker på marknaden. Anna Gullstrand hoppas att Kungliga biblioteket kommer att vara pådrivande för att hitta en lösning mot dyra distributions- och förlagsavtal i framtiden. Många bibliotek har redan tvingats slopa satsningen på e-böcker av kostnadsskäl.

– Sveriges kommuner och landsting (SKL) är engagerade och har nått en uppgörelse med Natur & Kultur, men vi behöver avtal med fler bokförlag.

För att inte spräcka årets budget har biblioteket begränsat utlåningen till max fyra e-böcker per låntagare i månaden, och totalt 2 200 e-böcker för hela biblioteket per kvartal.

– Samtidigt har vi begränsat utbudet till e-böcker som kostar max 21 kronor per nedladdning. Det innebär att det dröjer några månader innan de allra nyaste böckerna finns tillgängliga, men vi erbjuder ändå ett väldigt stort och varierat utbud, säger Anna Gullstrand.

Kostnad e-böcker

Stadsbibliotekets kostnader för e-böcker (antal nedladdningar i parentes)

2009: 22 529 kr (1 126)

2010: 31 980 kr (1 599)

2011: 57 300 kr (2 865)

2012: 88 520 kr (4 426)

2013: 151 460 kr (7 573)

2014: 170 080 kr (8 804)

Källa: