23 mar 2015 08:27

23 mar 2015 08:27

Kolonister vill lösa vägfråga

Koloniföreningen vid Aspö skriver i ett brev till Miljösamverkan östra Skaraborg att det nya bostadsområdet kommer att begränsa framkomligheten till koloniområdet.

Föreningen vill lösa frågan med att rusta upp en vägsträcka för bilkörning och parkering. Sträckan ligger inom vattenskyddsområdet vilket kan innebära särskilda skyddsföreskrifter.

Nu frågar koloniföreningen Mös om det ändå är möjligt att rusta upp och använda vägen.

Föreningen vill lösa frågan med att rusta upp en vägsträcka för bilkörning och parkering. Sträckan ligger inom vattenskyddsområdet vilket kan innebära särskilda skyddsföreskrifter.

Nu frågar koloniföreningen Mös om det ändå är möjligt att rusta upp och använda vägen.