24 mar 2015 17:53

24 mar 2015 17:53

Foto: Per Engelbrektsson

En skola för allas behov

SKÖVDE: Efterlängtat gymnasium växer fram

En efterlängtad skola växer fram på Östermalm i Skövde.
I augusti får eleverna på gymnasiesärskolan nya och anpassade lokaler.

Det nya tegelhuset har sedan sommaren 2014 steg för steg växt upp på parkeringen vid Eriksdalskolan och Kavelbrogymnasiet.

40 miljoner kronor

Tvåplanshuset kostar 40 miljoner kronor, men är en storsatsning för elever med funktionshinder. Här kommer unga med autism eller andra funktionshinder få lokaler som är anpassade helt efter deras behov.

– Det här är oerhört efterlängtat. När jag började på skolan som lärare 2006 hade man redan pratat om en ny skola i många år, berättar rektorn Christina Lidén, som säger att skolan kommer att bli ett jättelyft för både elever och personal.

Lugna färger

Här finns ett motorikrum, specialanpassat bibliotek, egen matsal för de elever som inte äter i stora matsalen vid Kavelbro. I en ingång finns möjligheter att spola av däck på rullstolar eller andra hjälpmedel som används av eleverna.

Färgerna är mättade och lugna för att elevernas skull och rummen ljudisolerade. Det finns många små salar med den teknik som behövs.

45 elever – och lika många lärare – får plats på skolan.

Det nya huset innebär att verksamheten som varit delad samlas under ett och samma tak. Rektor Lidén hoppas att möblerna kan vara på plats och att eleverna får en titt på sin nya skola innan de går på sommarlov.

I augusti börjar undervisningen i de nya lokalerna.

Modernt hus

Skolan byggs som en utförandeentreprenad och kommunens fastighetschef Ingemar Linusson är nöjd:

– Ett snyggt och modernt hus, kommenterar han.

NCC bygger och arbetsledaren Jakob Persson säger att projektet är i sin i sin finishdel och att det är högt tempo.

– Vi har 15–20 man och kör med full fart nu, säger Jakob Persson.

Det nya tegelhuset har sedan sommaren 2014 steg för steg växt upp på parkeringen vid Eriksdalskolan och Kavelbrogymnasiet.

40 miljoner kronor

Tvåplanshuset kostar 40 miljoner kronor, men är en storsatsning för elever med funktionshinder. Här kommer unga med autism eller andra funktionshinder få lokaler som är anpassade helt efter deras behov.

– Det här är oerhört efterlängtat. När jag började på skolan som lärare 2006 hade man redan pratat om en ny skola i många år, berättar rektorn Christina Lidén, som säger att skolan kommer att bli ett jättelyft för både elever och personal.

Lugna färger

Här finns ett motorikrum, specialanpassat bibliotek, egen matsal för de elever som inte äter i stora matsalen vid Kavelbro. I en ingång finns möjligheter att spola av däck på rullstolar eller andra hjälpmedel som används av eleverna.

Färgerna är mättade och lugna för att elevernas skull och rummen ljudisolerade. Det finns många små salar med den teknik som behövs.

45 elever – och lika många lärare – får plats på skolan.

Det nya huset innebär att verksamheten som varit delad samlas under ett och samma tak. Rektor Lidén hoppas att möblerna kan vara på plats och att eleverna får en titt på sin nya skola innan de går på sommarlov.

I augusti börjar undervisningen i de nya lokalerna.

Modernt hus

Skolan byggs som en utförandeentreprenad och kommunens fastighetschef Ingemar Linusson är nöjd:

– Ett snyggt och modernt hus, kommenterar han.

NCC bygger och arbetsledaren Jakob Persson säger att projektet är i sin i sin finishdel och att det är högt tempo.

– Vi har 15–20 man och kör med full fart nu, säger Jakob Persson.

Stora förändringar på Kavelbroområdet

Den nya gymnasiesärskolan är bara en av flera stora förändringar som just nu genomförs på Kavelbrogymnasiet. Skövde kommuns fastighetschef Ingemar Linusson berättar att man i stort sett vänder på hela området och skapar en entré från Kavelbrovägen. Ytterligare 10 miljoner konor satsas i de förbättringarna.

Den tidigare bygghallen och det gamla musteriet har rivits och på det området (mot Kavelbrovägen) kommer en ny parkeringsplats att anläggas. Rivningen av musteriet försenades och fördyrades (0,5 miljoner kr) sedan stora mängder asbest upptäckts vilket tvingade fram en omfattande sanering.

Nu planeras för att bygga i hop hus 1 och 3 med ett nytt skepp som också blir ny entré till skolan.

Andra projekt:

Kavelbrohallen byggs med ytterligare en hall 2017. Den läggs på den nuvarande parkeringen och dockas i hop med den nuvarande hallen. I mitten skapas personalutrymmen och gemensam entré.

Med den nya hallen på plats kommer Eriksdalskolans gamla och trånga gymnastiksal att rivas.

Tidigare har fordonsprogrammet flyttat tillbaka till området.

Källa: