25 mar 2015 15:15

25 mar 2015 15:26

Alliansen vill ombilda hyresrätter

SKÖVDE: Ny strid om ägardirektiven

De borgerliga partierna i Skövde vill att hyresrätter hos AB Skövdebostäder omvandlas till andra upplåtelseformer.

Socialdemokraterna är starkt kritiska och ser det som en utförsäljning av allmännyttan som inte är efterfrågad.

Den politiska motsättningen blev tydlig efter kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen där nya ägardirektiv för AB Skövdebostäder behandlades. Allianspartierna vill skärpa dagens skrivning om att bolaget ska medverka till att åstadkomma en variation av upplåtelseformer.

I stället vill de att kommunfullmäktige antar betydligt tydligare direktiv om att bolaget ska arbeta för en omvandling och dessutom aktivt agera för och hantera en sådan omställning. Omvandling ska uttalat ske i norra Skövde, till exempel Södra Ryd.

Socialdemokraterna reserverade sig mot de nya direktiven.

– Jag är ingen vän av utförsäljning av allmännyttan, men skulle det finnas intresse får man i alla fundera på det. Nu finns det ingen som vill ha det och då är det otroligt konstigt att man vill gå den här vägen, säger ksau-ledamoten Johan Ask (S).

Han säger att Skövdebostäder inte märkt av något intresse för en omvandling från hyresrätter till bostadsrätter som skett i Stockholm eller andra storstäder.

– Det finns ingen anledning att driva något som dessutom tvingar bolaget att avsätta resurser. Vi ser också en ökad risk för att det skulle driva på bostadsrättspriserna ytterligare, säger Ask.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) försvarar de nya direktiven:

– Vi vill se större mångfald bland upplåtelseformerna och vill att fler ska få möjlighet att äga sitt boende. Det här ser vi som något positivt.

Hon säger Skövdebostäders roll inte förändras.

– Skövdebostäder ska fortsätta bygga bostäder och vara en viktig katalysator för Skövdes bostadstillväxt, säger hon.

Blocken är även oense om hur stor andel Skövdebostäder ska ha av bostadsmarknaden i Skövde. De borgerliga partierna vill att Skövdebostäder ska ha 13–17 procent av marknaden.

S vill ta bort den begränsningen helt.

Den politiska motsättningen blev tydlig efter kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen där nya ägardirektiv för AB Skövdebostäder behandlades. Allianspartierna vill skärpa dagens skrivning om att bolaget ska medverka till att åstadkomma en variation av upplåtelseformer.

I stället vill de att kommunfullmäktige antar betydligt tydligare direktiv om att bolaget ska arbeta för en omvandling och dessutom aktivt agera för och hantera en sådan omställning. Omvandling ska uttalat ske i norra Skövde, till exempel Södra Ryd.

Socialdemokraterna reserverade sig mot de nya direktiven.

– Jag är ingen vän av utförsäljning av allmännyttan, men skulle det finnas intresse får man i alla fundera på det. Nu finns det ingen som vill ha det och då är det otroligt konstigt att man vill gå den här vägen, säger ksau-ledamoten Johan Ask (S).

Han säger att Skövdebostäder inte märkt av något intresse för en omvandling från hyresrätter till bostadsrätter som skett i Stockholm eller andra storstäder.

– Det finns ingen anledning att driva något som dessutom tvingar bolaget att avsätta resurser. Vi ser också en ökad risk för att det skulle driva på bostadsrättspriserna ytterligare, säger Ask.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) försvarar de nya direktiven:

– Vi vill se större mångfald bland upplåtelseformerna och vill att fler ska få möjlighet att äga sitt boende. Det här ser vi som något positivt.

Hon säger Skövdebostäders roll inte förändras.

– Skövdebostäder ska fortsätta bygga bostäder och vara en viktig katalysator för Skövdes bostadstillväxt, säger hon.

Blocken är även oense om hur stor andel Skövdebostäder ska ha av bostadsmarknaden i Skövde. De borgerliga partierna vill att Skövdebostäder ska ha 13–17 procent av marknaden.

S vill ta bort den begränsningen helt.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.