25 mar 2015 17:51

25 mar 2015 17:51

Ja och nej till Natura 2000

SKÖVDE

Kommunstyrelsens arbetsutskott säger ja till ett nytt Natura 2000-område vid Brona norr om Skövde.

Men också nej. Reservationen gäller den delen som berör den tänkta trafikplatsen för verksamhetsområdet Norra Ryd. I sitt yttrande till länsstyrelsen vill kommunen undanta det området från Natura 2000-skyddet.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) säger att kommunen har stöd av Trafikverket.

Kommunstyrelsens arbetsutskott säger ja till ett nytt Natura 2000-område vid Brona norr om Skövde.

Men också nej. Reservationen gäller den delen som berör den tänkta trafikplatsen för verksamhetsområdet Norra Ryd. I sitt yttrande till länsstyrelsen vill kommunen undanta det området från Natura 2000-skyddet.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) säger att kommunen har stöd av Trafikverket.