25 mar 2015 17:26

25 mar 2015 19:11

SD vill stoppa tiggeri

Yrkar på ändring i lokala ordningsföreskrifterna

Sverigedemokraterna i Skövde vill att kommunen ändrar sina lokala ordningsföreskrifter så att det krävs tillstånd av polismyndigheten att samla in pengar på offentlig plats. Det skriver partiets lokala gruppledare i en motion till fullmäktige.

Syftet är att stoppa tiggeri, vilket SD i sin motion beskriver som ett ”cyniskt skådespel där man uppträder som handikappad eller målar upp olika hemska scenarior, förmedlade via skyltar och liknande, med uppsåtet att skapa maximal empati från passerande i syfte att de ska ge av sina pengar.”

Partiets lokala gruppledare Tobias Andersson skriver i motionen att SD:s grundläggande uppfattning är att tiggeri inte ska förekomma i Sverige och att den fria rörligheten mellan EU-länderna bidragit till att kriminella ligor bedriver verksamhet i Sverige.

”Bosatta i Skövde och Skaraborg vittnar om att tiggare släpps av och plockas upp av de som organiserar det hela”, skriver Andersson i SD-motionen och hänvisar till att rapporter från rikspolisstyrelsen och Europol visar på att stora delar av tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatta människor utnyttjas.

Att andra kommuner ändrat i sina lokala ordningsföreskrifter gällande insamling av pengar, och kräver polismyndighetens tillstånd vid insamling i bössor eller liknande, anförs också som skäl till varför även Skövde borde införa detta.

SD föreslår i sin motion följande skrivning: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamling skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Syftet är att stoppa tiggeri, vilket SD i sin motion beskriver som ett ”cyniskt skådespel där man uppträder som handikappad eller målar upp olika hemska scenarior, förmedlade via skyltar och liknande, med uppsåtet att skapa maximal empati från passerande i syfte att de ska ge av sina pengar.”

Partiets lokala gruppledare Tobias Andersson skriver i motionen att SD:s grundläggande uppfattning är att tiggeri inte ska förekomma i Sverige och att den fria rörligheten mellan EU-länderna bidragit till att kriminella ligor bedriver verksamhet i Sverige.

”Bosatta i Skövde och Skaraborg vittnar om att tiggare släpps av och plockas upp av de som organiserar det hela”, skriver Andersson i SD-motionen och hänvisar till att rapporter från rikspolisstyrelsen och Europol visar på att stora delar av tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatta människor utnyttjas.

Att andra kommuner ändrat i sina lokala ordningsföreskrifter gällande insamling av pengar, och kräver polismyndighetens tillstånd vid insamling i bössor eller liknande, anförs också som skäl till varför även Skövde borde införa detta.

SD föreslår i sin motion följande skrivning: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamling skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.