26 mar 2015 07:00

26 mar 2015 07:00

Skickade högdräktig ko till slakteriet - åtalsanmäls

En högdräktig ko med fullgånget kalvfoster transporterades till Skövde slakteri.
Nu har både djurägaren och leverantören åtalsanmälts av länsstyrelsen i Jönköpings län.

Upptäckten av den högdräktiga kon gjordes vid en besiktning i oktober förra året.

Livsmedelsverkets veterinär på plats konstaterade då att en ko som transporterats till Skövde slakteri för slakt, var högdräktig med fullgånget kalvfoster.

Inte undersökts

Fostret var över en meter långt och hade normal kalvpäls och genombrutna framtänder.

Kon hade inte dräktighetsundersökts innan hon skickades till slakt.

Livsmedelsverkets veterinär anmälde händelsen till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsen har nu i sin tur åtalsanmält och skickat ärendet vidare till åklagarkammaren i Jönköping.

Riskerar åtal

Djurägaren och leverantören, båda hemmahörande i Småland, riskerar att åtalas för brott mot transportreglerna i djurskyddslagen.

Ärendet registrerades hos åklagarmyndigheten i början av februari och handläggs nu av en åklagare.

Men något beslut om åtal har ännu inte fattats av åklagaren i Jönköping.

Detta är inte det första fallet med högdräktiga kor som transporterats till Skövde slakteri.

Enligt tidigare uppgifter i SLA upptäcktes hela fem fall vid olika besiktningar under 2013.

Kalvade på slakteriet

Vid ett av dessa tillfällen kalvade en av korna inne på slakteriet. Kalven fick avlivas omedelbart.

Enligt djurskyddslagen får en dräktig ko inte transporteras senare än 28 dagar före beräknad kalvning.

Upptäckten av den högdräktiga kon gjordes vid en besiktning i oktober förra året.

Livsmedelsverkets veterinär på plats konstaterade då att en ko som transporterats till Skövde slakteri för slakt, var högdräktig med fullgånget kalvfoster.

Inte undersökts

Fostret var över en meter långt och hade normal kalvpäls och genombrutna framtänder.

Kon hade inte dräktighetsundersökts innan hon skickades till slakt.

Livsmedelsverkets veterinär anmälde händelsen till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsen har nu i sin tur åtalsanmält och skickat ärendet vidare till åklagarkammaren i Jönköping.

Riskerar åtal

Djurägaren och leverantören, båda hemmahörande i Småland, riskerar att åtalas för brott mot transportreglerna i djurskyddslagen.

Ärendet registrerades hos åklagarmyndigheten i början av februari och handläggs nu av en åklagare.

Men något beslut om åtal har ännu inte fattats av åklagaren i Jönköping.

Detta är inte det första fallet med högdräktiga kor som transporterats till Skövde slakteri.

Enligt tidigare uppgifter i SLA upptäcktes hela fem fall vid olika besiktningar under 2013.

Kalvade på slakteriet

Vid ett av dessa tillfällen kalvade en av korna inne på slakteriet. Kalven fick avlivas omedelbart.

Enligt djurskyddslagen får en dräktig ko inte transporteras senare än 28 dagar före beräknad kalvning.