27 mar 2015 15:50

27 mar 2015 15:50

Extranämnd om ändring av skolbyggnad

SKÖVDE

Byggnadsnämnden låter inte bygglovschefen Claes Clausen få delegation på att besluta om bygglov för en gruppbostad. Den förra Våmbskolan ska byggas om till gruppbostad, men nämnden tar ett extra möte för att besluta i den frågan.

– Det sinkar inte projektet, men det är en viktig princip att besluten tas i nämnden, säger Magnus Hammar Borsch (M), ordförande.

I den nya politiska organisationen har planärenden flyttats till kommunstyrelsen.

Byggnadsnämnden låter inte bygglovschefen Claes Clausen få delegation på att besluta om bygglov för en gruppbostad. Den förra Våmbskolan ska byggas om till gruppbostad, men nämnden tar ett extra möte för att besluta i den frågan.

– Det sinkar inte projektet, men det är en viktig princip att besluten tas i nämnden, säger Magnus Hammar Borsch (M), ordförande.

I den nya politiska organisationen har planärenden flyttats till kommunstyrelsen.