27 mar 2015 06:00

27 mar 2015 21:05

Inte möjligt att förbjuda tiggeri lokalt

Skarpa reaktioner på SD-motion

Det blev skarpa reaktioner kring Sverigedemokraternas motion om att stoppa tiggeri. ”Fruktansvärt ordval” säger Marie Ekman (S) och Conny Brännberg vill nu bjuda in SD:s fullmäktigegrupp till att möta romer.
Dessutom står det redan klart att det inte går att förbjuda tiggeri lokalt i Skövde.

I en färsk motion vill SD i Skövde ändra den lokala ordningsstadgan så att det krävs tillstånd av polisen för insamling av pengar i bössa eller liknande. I inledningen till motionen skriver gruppledaren Tobias Andersson att tiggeriet är ett cyniskt skådespel vilket nu får kritik.

– Ordvalet är fruktansvärt. Det finns ett öde bakom varje människa och det är bara att beklaga att SD har den här människosynen, säger Marie Ekman.

Hon menar att ett förbud mot tiggeri i Skövde bara flyttar problemet någon annanstans.

– Det här är människor som sitter där av en anledning och som känner sig tvingade till det på grund av sin situation.

Centerpartiets Leif Walterum är också kritisk till ordvalen.

– Väldigt tråkigt att vi har ett parti i fullmäktige med den människosynen. Vi vill alla slippa tiggeriet på gatorna, men det viktigaste vi har att göra är att lyfta frågan mot Rumänien och att landet tar tag i problemet, säger Leif Walterum.

Inte möjligt

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) säger också att det är fel att dra alla över en kam.

– Det är en grov generalisering från SD:s sida som inte jag delar. Jag håller med om att något måste göras i frågan, men det är inte möjligt att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna. Enligt brottsbalken är det tillåtet att på allmän plats be om pengar. Vi kan inte förbjuda tiggeri i Skövde och därför är det troliga att det blir avslag på motionen, säger Katarina Jonsson.

Tobias Andersson, ordförande i Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp, ångrar inget av skrivningarna när SLA berättar om kritiken.

– Vi är emot tiggeri och anser inte att det behöver finnas på Sveriges gator. Det finns en kriminalitet kring tiggeriet som Rikspolisstyrelsen bekräftat, säger Tobias Andersson som håller fast vid att tiggeriet många gånger är ett skådespel.

Conny Brännberg (KD) är ordförande i kommunfullmäktige. Han anser att SD sprider en mytbild som han inte känner igen i Skövde. Det finns en grupp romer som varit i Skövde i flera år och som tigger vid flera platser.

– Det är grupp inom samma familj eller släkt och som kommer från desperat fattigdom. Här har kyrkorna i Skövde gjort ett stort arbete för att hjälpa dem och det finns inget som tyder på att den gruppen har några kopplingar till ligor eller liknande. Därför är det synd att SD sprider en mytbild som inte finns i Skövde, säger Brännberg.

Vill skapa möte

Brännberg kommer nu utifrån sin roll inom pingstkyrkan ta initiativet till att bjuda Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp till ett möte med den grupp romer som finns i Skövde och som tigger på flera platser.

– Jag tror att det är bra för dem att möta människor och inte bara sprida en myt.

Samtidigt säger Brännberg att frågan mycket mer omfattande

– Det är sällan jag blir provocerad, men jag blev det i Göteborg där människor som bett om pengar till organisationer. När jag frågade efter handlingar blev de aggressiva mot mig. Det är också väldigt många människor som tigger i Göteborg nu.

Går inte att lagstifta bort

Prästen Karin Långström-Vinge möter via sitt arbete i kyrkan många av de romer som kommer till Skövde.

– Vad är det som är cyniskt? Fattigdomen är en konsekvens av de ojämnlikheter som finns i världen. Det går inte att lagstifta bort fattigdom.

Hon säger att det människor som sökt sig till Skövde kommer från fattiga och eländiga förhållanden.

– De kommer från fattigdom och arbetslöshet och det behövs inget skådespel. De har det alldeles tillräckligt svårt ändå, säger hon.

I en färsk motion vill SD i Skövde ändra den lokala ordningsstadgan så att det krävs tillstånd av polisen för insamling av pengar i bössa eller liknande. I inledningen till motionen skriver gruppledaren Tobias Andersson att tiggeriet är ett cyniskt skådespel vilket nu får kritik.

– Ordvalet är fruktansvärt. Det finns ett öde bakom varje människa och det är bara att beklaga att SD har den här människosynen, säger Marie Ekman.

Hon menar att ett förbud mot tiggeri i Skövde bara flyttar problemet någon annanstans.

– Det här är människor som sitter där av en anledning och som känner sig tvingade till det på grund av sin situation.

Centerpartiets Leif Walterum är också kritisk till ordvalen.

– Väldigt tråkigt att vi har ett parti i fullmäktige med den människosynen. Vi vill alla slippa tiggeriet på gatorna, men det viktigaste vi har att göra är att lyfta frågan mot Rumänien och att landet tar tag i problemet, säger Leif Walterum.

Inte möjligt

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) säger också att det är fel att dra alla över en kam.

– Det är en grov generalisering från SD:s sida som inte jag delar. Jag håller med om att något måste göras i frågan, men det är inte möjligt att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna. Enligt brottsbalken är det tillåtet att på allmän plats be om pengar. Vi kan inte förbjuda tiggeri i Skövde och därför är det troliga att det blir avslag på motionen, säger Katarina Jonsson.

Tobias Andersson, ordförande i Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp, ångrar inget av skrivningarna när SLA berättar om kritiken.

– Vi är emot tiggeri och anser inte att det behöver finnas på Sveriges gator. Det finns en kriminalitet kring tiggeriet som Rikspolisstyrelsen bekräftat, säger Tobias Andersson som håller fast vid att tiggeriet många gånger är ett skådespel.

Conny Brännberg (KD) är ordförande i kommunfullmäktige. Han anser att SD sprider en mytbild som han inte känner igen i Skövde. Det finns en grupp romer som varit i Skövde i flera år och som tigger vid flera platser.

– Det är grupp inom samma familj eller släkt och som kommer från desperat fattigdom. Här har kyrkorna i Skövde gjort ett stort arbete för att hjälpa dem och det finns inget som tyder på att den gruppen har några kopplingar till ligor eller liknande. Därför är det synd att SD sprider en mytbild som inte finns i Skövde, säger Brännberg.

Vill skapa möte

Brännberg kommer nu utifrån sin roll inom pingstkyrkan ta initiativet till att bjuda Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp till ett möte med den grupp romer som finns i Skövde och som tigger på flera platser.

– Jag tror att det är bra för dem att möta människor och inte bara sprida en myt.

Samtidigt säger Brännberg att frågan mycket mer omfattande

– Det är sällan jag blir provocerad, men jag blev det i Göteborg där människor som bett om pengar till organisationer. När jag frågade efter handlingar blev de aggressiva mot mig. Det är också väldigt många människor som tigger i Göteborg nu.

Går inte att lagstifta bort

Prästen Karin Långström-Vinge möter via sitt arbete i kyrkan många av de romer som kommer till Skövde.

– Vad är det som är cyniskt? Fattigdomen är en konsekvens av de ojämnlikheter som finns i världen. Det går inte att lagstifta bort fattigdom.

Hon säger att det människor som sökt sig till Skövde kommer från fattiga och eländiga förhållanden.

– De kommer från fattigdom och arbetslöshet och det behövs inget skådespel. De har det alldeles tillräckligt svårt ändå, säger hon.

SD-motionen

Här är den kritiserade skrivningen i SD:s motion till kommunfullmäktige.

”Stora delar av tiggeriet är ett cyniskt skådespel där man uppträder som handikappad eller målar upp olika hemska scenarior, förmedlade via skyltar och liknande, med uppsåtet att skapa maximal empati från passerande i syfte att de ska ge av sina pengar.”

Källa: