27 mar 2015 16:16

27 mar 2015 16:16

Nej till äldrehotell

MOTION

Socialdemokraternas motion att införa äldrehotell i Skövde får inget gehör hos det borgerliga blocket. Vård- och omsorgsnämnden föreslår avslag på motionen.

– Vi har i dag en förebyggande verksamhet som är biståndsbedömd och som vi är nöjda med, säger nämndens ordförande Theres Sahlström (M).

Hon pekar på att icke biståndsbedömda boenden kritiserats av Socialstyrelsen som icke rättssäkra.

Socialdemokraternas motion att införa äldrehotell i Skövde får inget gehör hos det borgerliga blocket. Vård- och omsorgsnämnden föreslår avslag på motionen.

– Vi har i dag en förebyggande verksamhet som är biståndsbedömd och som vi är nöjda med, säger nämndens ordförande Theres Sahlström (M).

Hon pekar på att icke biståndsbedömda boenden kritiserats av Socialstyrelsen som icke rättssäkra.