27 mar 2015 15:48

27 mar 2015 15:48

Släpper inte Fjärilskolan

SKÖVDE: Friskola får leta annan lokal

Skövde kommun är inte berett att släppa Fjärilskolan till en ny friskoleaktör.

Det framgår av kommunens yttrande till Skolinspektionen. Där skriver man att Broholmsskolan planerade etablering inte utnyttjar Fjärilskolans kapacitet fullt ut och kommunens möjlighet att flexibelt använda skollokaler i Södra Ryd påverkas.

– Vi behöver Fjärilskolan i vår struktur, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) sedan frågan passerat arbetsutskottet i onsdags.

Exakt hur Fjärilskolan lokaler ska användas är dock inte klart. Fram till sommaren används den som ersättningslokaler under den pågående renoveringen av Stöpenskolan.

Samtidigt pågår fortfarande en stor lokalutredningen inom grundskolan.

Kommunen tillstyrker dock Broholmsskolans ansökan om att starta grundskola, förskoleklass och fritidshem i Skövde från läsåret 2016/2017. Fullt utbyggd ska den ha plats för 186 elever. Skolinspektionen avgör tillståndsfrågan och besked kommer senare under året.

Letar nytt alternativ

Skolan drivs som en ekonomisk förening. Rektorn Marie Pilfalk säger att Fjärilskolan hade varit perfekt för deras etablering i Skövde. Kommunens besked stoppar dock inte planerna.

– Nej, vi arbetar vidare och kommer inte släppa planerna på att etablera oss i Skövde. Nu försöker vi titta en ny lokal, säger hon till SLA.

Det framgår av kommunens yttrande till Skolinspektionen. Där skriver man att Broholmsskolan planerade etablering inte utnyttjar Fjärilskolans kapacitet fullt ut och kommunens möjlighet att flexibelt använda skollokaler i Södra Ryd påverkas.

– Vi behöver Fjärilskolan i vår struktur, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) sedan frågan passerat arbetsutskottet i onsdags.

Exakt hur Fjärilskolan lokaler ska användas är dock inte klart. Fram till sommaren används den som ersättningslokaler under den pågående renoveringen av Stöpenskolan.

Samtidigt pågår fortfarande en stor lokalutredningen inom grundskolan.

Kommunen tillstyrker dock Broholmsskolans ansökan om att starta grundskola, förskoleklass och fritidshem i Skövde från läsåret 2016/2017. Fullt utbyggd ska den ha plats för 186 elever. Skolinspektionen avgör tillståndsfrågan och besked kommer senare under året.

Letar nytt alternativ

Skolan drivs som en ekonomisk förening. Rektorn Marie Pilfalk säger att Fjärilskolan hade varit perfekt för deras etablering i Skövde. Kommunens besked stoppar dock inte planerna.

– Nej, vi arbetar vidare och kommer inte släppa planerna på att etablera oss i Skövde. Nu försöker vi titta en ny lokal, säger hon till SLA.