27 mar 2015 06:00

31 mar 2015 11:07

Teasing commercial

Det har redan diskuterats i Uppslagets krönikor om bristen på jämställdhet och den sexistiska synen på kvinnor. Men med tanke på hur liten procent av alla producerade texter i världen som belyser ämnet kommer jag ändå ta mig friheten. Här kommer ytterligare en text om ren kvinnoförnedring.

Jag är nyligen hemkommen från en veckas studieresa i Belgien. Eftersom det varit en studieresa ingick givetvis studiebesök på ett företag och i detta fall rörde det sig om ett företag som tillverkade olika slags belysning. Vår skolklass fick en guide, denne var även anställd på företaget, som skulle leda oss genom företagets verksamhet.

Ju längre han kom i sin berättelse om företaget desto mer observerade jag hur deras marknadsföring hade en antydan till att bestå av nakna kvinnor poserande i vulgära ställningar. Guiden förklarade hur företaget använde sig av sex-relaterad reklam för att locka till sig kunder på marknaden, så kallad teasing commercial.

Det var sorgligt att se hur företaget inte inser dess brist på kompetens inom belysning när det krävs nakna kvinnor för att sälja deras produkter. Faktumet att det kändes som om jag förts tillbaka i tiden infann sig ännu mer när vi efter informationen fick vandra omkring i företagets lokaler. Utmed väggarna hängde otaliga bilder från deras olika reklamkampanjer. Bildernas yta bestod ungefär till 60 procent av nakna kvinnor. Ibland kunde jag urskilja något utav företagets belysningsinstrument i bakgrunden av de nakna kvinnorna. Ibland.

Runtom i företaget hängde det flertalet bilder på nakna kvinnor som inte ens var reklambilder, de hängde mestadels där på väggarna som prydnader. De nakna kvinnorna var prydnader. Min vän ryckte mig i jackan efter en stund och viskade att hon kände sig obekväm och ville därifrån. Då blev det för mycket för mig. Mitt hjärta bultade så frustrerande hårt att jag av en ren reflex räckte upp min hand. Min fråga till denna anställda, medelålders man kom rakt från hjärtat. Har det någon gång uppstått missförstånd där kunderna trott att ni säljer kvinnor istället för lampor?.

Folk brukar tycka att jag överreagerar för det mesta. De brukar säga till mig att inte lägga energi på saker jag inte kan göra något åt, att inte alltid ifrågasätta allting. Den dagen jag slutar ifrågasätta och reagera, den dagen slutar jag nog vara människa.

 

Frustrerad

Mitt hjärta bultade så frustrerande hårt att jag av en ren reflex räckte upp min hand.

Jag är nyligen hemkommen från en veckas studieresa i Belgien. Eftersom det varit en studieresa ingick givetvis studiebesök på ett företag och i detta fall rörde det sig om ett företag som tillverkade olika slags belysning. Vår skolklass fick en guide, denne var även anställd på företaget, som skulle leda oss genom företagets verksamhet.

Ju längre han kom i sin berättelse om företaget desto mer observerade jag hur deras marknadsföring hade en antydan till att bestå av nakna kvinnor poserande i vulgära ställningar. Guiden förklarade hur företaget använde sig av sex-relaterad reklam för att locka till sig kunder på marknaden, så kallad teasing commercial.

Det var sorgligt att se hur företaget inte inser dess brist på kompetens inom belysning när det krävs nakna kvinnor för att sälja deras produkter. Faktumet att det kändes som om jag förts tillbaka i tiden infann sig ännu mer när vi efter informationen fick vandra omkring i företagets lokaler. Utmed väggarna hängde otaliga bilder från deras olika reklamkampanjer. Bildernas yta bestod ungefär till 60 procent av nakna kvinnor. Ibland kunde jag urskilja något utav företagets belysningsinstrument i bakgrunden av de nakna kvinnorna. Ibland.

Runtom i företaget hängde det flertalet bilder på nakna kvinnor som inte ens var reklambilder, de hängde mestadels där på väggarna som prydnader. De nakna kvinnorna var prydnader. Min vän ryckte mig i jackan efter en stund och viskade att hon kände sig obekväm och ville därifrån. Då blev det för mycket för mig. Mitt hjärta bultade så frustrerande hårt att jag av en ren reflex räckte upp min hand. Min fråga till denna anställda, medelålders man kom rakt från hjärtat. Har det någon gång uppstått missförstånd där kunderna trott att ni säljer kvinnor istället för lampor?.

Folk brukar tycka att jag överreagerar för det mesta. De brukar säga till mig att inte lägga energi på saker jag inte kan göra något åt, att inte alltid ifrågasätta allting. Den dagen jag slutar ifrågasätta och reagera, den dagen slutar jag nog vara människa.

 

Frustrerad

Mitt hjärta bultade så frustrerande hårt att jag av en ren reflex räckte upp min hand.

  • Stina Kinnerbäck